Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I lantmäteriförordningen 1916 samlande benämning på lantmätare vid ett länslantmäterikontor. Benämningen ersattes 1928 med förrättningsingenjör.

Finsk beskrivning

toimitusmaanmittari

Yleisnimitys maanmittajille läänin maanmittauskonttorissa maanmittausasetuksessa vuodelta 1916. Korvattiin 1928 nimityksellä toimitusinsinööri.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1916: nr 38: § 37: 9 .

Andra språk

Dåtida finska toimitusmaanmittari