Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för uppmuddring och efter särskild taxa för åtskilliga grövre varor som in- och utfördes. Muddringsavgift betalades av fartyg som anlöpte Uleåborg och Gamlakarleby. Främmande fartyg betalade ett högre belopp än finländska.

Finsk beskrivning

ruoppausmaksu

Maksu ruopauksesta sekä erityinen taksa erilaisille raskaammille tuonti- ja vientitavaroille. Maksu oli korkeampi vierasmaalaisille aluksille.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska ruoppausmaksu

Synonymer

mudderavgift