Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vara som uppbars som skatt, till exempel spannmål, fisk, tjära och ved.

Finsk beskrivning

verotuote, veroparseli, veroesine

Tuote, jota kannettiin verona, kuten vilja, kala, terva tai polttopuu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 106.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .