Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De kronoskatter som utgick av prästerskapet: gärden, boskapspenningarna och taxan (en gammal skatt som prästerna sedan 1553 betalade för sina boställen, samt därunder hörande hemman och lägenheter för att befrias från inkvartering av krigsfolk). Benämningarna på dessa olika utlagor blandades ofta ihop i jordeböckerna.

Finsk beskrivning

papiston verot

Kruununverot, jotka papiston tuli maksaa: apuverot, karjavero sekä virka-asunnosta ja siihen kuuluvista tiloista maksettava taksavero, jota maksettiin korvauksena vapautuksesta asettaa sotamies armeijan palvelukseen. Näistä veroista käytettiin maakirjoissa usein monia eri nimiä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 550–551.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prästernas utlagor