Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civil tjänsteman som uppbar och bokförde de allmänna avgifter och skyldigheter som uppbars eller utfördes till förmån för krigsmanshus.

Finsk beskrivning

sotilashuoneenkirjuri

Siviilivirkamies, joka kirjasi sotilashuoneiden hyväksi suoritettavat maksut ja velvoitteet.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 129.