Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling.

Finsk beskrivning

asiakirja

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin actus

Se vidare