Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Eftergift i skatten. Uttrycket förekom på 1500-talet.

Finsk beskrivning

verohelpotus

Termi käytössä tässä merkityksessä 1500-luvulla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk