Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över rusttjänstskyldiga, deras gods och antalet rusttjänstmark.

Finsk beskrivning

ratsupalvelusluettelo

Luettelo ratsupalvelusvelvollisista, heidän omistuksistaan sekä heille lasketusta ratsupalvelusmarkkojen määrästä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 194.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rustlängd