Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på postordning särskilt på 1600-talet som reglerade postväsendets tillstånd, skick och form, sedermera ersatt med postförordning. Som exempel kan nämnas postordningen 1631, förordning om postväsendet 1643, om notifikationspostväsendet 1662 samt poststadgorna av 1636, 1648, 1673, 1686 och 1704. Efter 1809 gavs postordinantier under benämningen postordningar åren 1817, 1881, 1924 och 1944.

Finsk beskrivning

postisääntö

Postisäännöstä erityisesti 1600-luvulla käytetty yleisnimitys. Siinä säänneltiin postilaitoksen toimintamuodot ja -tavat. Korvattiin myöhemmin postisäännöllä (”postording”).

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postisääntö

Synonymer

postförordning
postordinata
postordning