Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hinder att utföra en viss skyldighet inom utsatt tid.

Finsk beskrivning

este

Asia, joka estää suorittamasta tiettyä velvollisuutta annetussa ajassa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare