Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Standert som hissas på ett örlogsfartyg för att tillkännage att det förrättas gudstjänst ombord.

Finsk beskrivning

jumalanpalvelusviiri*

Viiri, joka nostettiin sota-aluksen mastoon merkiksi meneillään olevasta jumalanpalveluksesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare