Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätt att under extrema förhållanden och till sitt eget försvar eller beskydd ostraffat få utföra en under vanliga förhållanden rättsvidrig och straffbar handling, nödvärnsrätt.

Finsk beskrivning

pakkotilaoikeus, hätävarjelu(oikeus)

Oikeus erityisolosuhteissa puolustautuakseen tai suojautuakseen vaaralta tehdä muutoin lainvastaisia ja rangaistavia tekoja.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1843 (hätäoikeus, hätävarjelu).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 246 (nödrätt), 246 (nödvärnsrätt).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pakko-oikeus, hädänoikeus

Synonymer

nödvärnsrätt