Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till staden som en gäst måste betala efter sex veckors vistelse.

Finsk beskrivning

kestiraha*, vierailevan porvarin maksama asumiskorvaus

Maksu, joka vierailevan kauppiaan eli kestin tuli maksaa kaupungille, jos hän oleskeli kaupungissa yli kuusi viikkoa.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gästaskatt