Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ersättning åt stadens tjänstemän, en form av lön uppburen som skatt.

Finsk beskrivning

vaaterahat*, vaatekorvaus

Kaupungin virkamiehille maksettu palkanomainen korvaus, joka kerättiin verona.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/