Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av stämpeln på guld- och silverföremål, infördes 1689 i Stockholm så att det året var A, följande år B och så vidare. Z betecknade året 1712. År 1713 inleddes en ny serie som skrevs med fraktur. Enhetlig stämpling mellan de olika städerna infördes 1759.

Finsk beskrivning

vuosikirjain, vuosileima, valmistusvuotta ilmaisevat kirjaimet esineen pohjassa

Kulta- ja hopeaesineisiin laitettu valmistusvuotta ilmaiseva leima, joka otettiin käyttöön Tukholmassa vuonna 1689 (A= vuosi 1689). Vuonna 1713 otettiin käyttöön uusi malli, joka kirjoitettiin fraktuuralla. Vuonna 1759 eri kaupunkien leimauskäytönnöt yhdistettiin saman standardin mukaisiksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 607 (vuosikirjain).

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk