Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om lön, arvode eller bidrag med fyra betalningsterminer om året.

Finsk beskrivning

vuosineljänneksittäin

Palkasta, perinnöstä tai avustuksesta, joka maksettiin neljä kertaa vuodessa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 283 (qvartaliter).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1936: nr 80: § 4: 258 .

Andra språk

Dåtida finska vuosineljänneksin

Synonymer

kvartaliteter
quartaliter

Se vidare