Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgare bosatt i en sjöstad som hade rätt att bedriva utrikeshandel.

Finsk beskrivning

tapulikaupungin porvari, merikaupungin porvari

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 247.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .