Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lägsta akademiska graden vid det medeltida universitetet.

Finsk beskrivning

baccalaureus (BA)

Alin akateeminen tutkinto keskiaikaisessa yliopistossa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare