Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Produktionsskatt på koppar som uttogs från och med 1639. Den sänktes 1770 till 1/8 av tillverkningen och 1800 till 1/10 av tillverkningen.

Finsk beskrivning

kuparivero*, vaskivero*

Kuparintuotannosta maksettu vero, jota perittiin vuodesta 1639 lähtien.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/