Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Även) nybygge.

Finsk beskrivning

huomaa (nota bene); uudisrakennus (nybygge)

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin nota bene

Se vidare