Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Laga åtgärd varigenom arvinge avsäger sig ett arv och därmed de till arvet hörande skulderna.

Finsk beskrivning

perinnönluovutus

Lainvoimainen toimenpide, jonka kautta perillinen luopuu perinnöstään sekä siihen liittyvistä veloista.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 183.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 717.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska perinnönluovutus