Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förkortning för riddare av första klassen, ibland också för vanliga riddare.

Finsk beskrivning

ensimmäisen luokan ritari, ritari

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare