Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Inom skråväsendet) benämning på förbud att konkurrera om gesällerna. Förbudet innebar att gesällerna bjöds till mästarna i tur och ordning (omskåt).

Finsk beskrivning

kisällien vuorojärjestys*

Ammattikuntalaitoksen piirissä annettu nimitys kiellolle, joka esti mestareita kilpailemasta kisälleistä. Määräyksen mukaan kisällejä tarjottiin mestareille vuorojärjestyksessä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 126.