Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt på 1500-talet som ursprungligen uppbars för underhåll av häradshövdingen och nämnden under pågående häradsting. I Närpes erlade bönderna tingstorrfisk efter mantal.

Finsk beskrivning

käräjäkapakalat*

kuivattuna kalana maksettu käräjämaksusta syntynyt vero; 1500-luvulla alun perin käräjien järjestämistä ja kihlakunnantuomarin sekä lautakunnan ylläpitoa varten peritty vero. Närpiössä veroa perittiin kuivattuna kalana manttalin mukaan.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk