Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Importföretag som inledde sin verksamhet 1895. Dess prislista utgjorde under flera år grunden för priserna i medicinaltaxan.

Finsk beskrivning

Helsingin apteekkarien rohdosvarasto

Tuontiyritys, joka aloitti toimintansa vuonna 1895. Sen hinnastoa käytettiin vuosien ajan yleisen lääkehinnaston perustana.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare