Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare med uppgift att åt generalguvernörsämbetet ge råd och upplysningar i militärmedicinska angelägenheter.

Finsk beskrivning

kuvernementinlääkäri

Lääkäri, jonka tehtävänä oli antaa kenraalikuvernöörille neuvoa ja tietoa sotilaslääketieteellisisissä asioissa.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .