Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den offentliga organisering, som innefattade alla myndigheter och åtgärder som behövdes för att sköta transporten och distributionen av brev-, penning- och paketförsändelser, korsband, i vissa fall personer, sändande och mottagande av telegram, samt den statliga telefontrafiken. Verksamheten leddes och övervakades från 1927 av Post- och telegrafstyrelsen.

Finsk beskrivning

Posti- ja lennätinlaitos

Kirje-, raha- ja pakettilähetysten sekä sähkösanomien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, kuten myös valtiollisesta puhelinliikenteestä vastannut laitos.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1951 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 705.

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 49, 51. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Savolainen, Raimo , Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi : nimenmuutoksista hallinnon purkamiseen 1917-1939. I: Suomen keskushallinnon historia 1809-1996, s. 663-701 , Helsinki: Edita 1996 , 669.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1937: nr 211: § 1–4: 481–482 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 137.