Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skogsmark som inte kan användas för andra ändamål.

Finsk beskrivning

absoluuttinen metsämaa

Varsinainen muuhun kelpaamaton metsämaa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare