Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brister i rätts- eller myndighetsförfarandet som förtog beslutets rättsliga verkan.

Finsk beskrivning

pätemättömyysvirhe*

tuomion lainvoimaisuuden mitätöivä virhe

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 594.

Andra språk

Dåtida finska mitättömyydenvirhe, mitättömyydenperuste

Synonymer

nullitetsgrund