Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av utbildad barnmorska avlagd ämbetsed. Eden infördes 1777 och avlades till och med 1860 i stad inför stadsläkaren, på landsbygden inför provinsialläkaren då barnmorskan antogs i tjänst, från och med 1860 vid Collegium medicum efter godkänt barnmorskeförhör som legitimerade henne att via Medicinalverket söka tjänst i barnmorskeyrket.

Finsk beskrivning

kätilön vala, kätilövala, kätilönvala

Koulutetun kätilön lausuma virkavala. Vala otettiin käyttöön vuonna 1777.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): § 200–201 samt p. 5: § 1: § 18 (edsformulär för barnmorskor): 398, 1129, 1135.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 34.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/