Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kassa som varje kyrka skulle inrätta efter 1664 för inköp av nattvardsvin. Vinsädskassan bestod av de penningar man hade fått av försäljningen av vinsäden, eventuellt också av insamlade vinören 1668–1809. Kassan förvaltades av kyrkvärdarna och redovisades på ett särskilt formulär, infört 1807 som ”räkning över vinmedel”.

Finsk beskrivning

viinijyväkassa*

Kassa, joka jokaisen kirkon tuli perustaa ehtoollisviinin hankkimista varten. Kassan varat saatiin erillisten ”viinijyvien” eli ehtoollisviinin hankintaan kerättyjen kymmenysten myynnistä sekä vuosina 1668–1809 kerätyistä maksuista eli viiniäyreistä. Kassan hoidosta vastasi kirkkoväärti ja siitä tehtiin selvitys erillisellä, vuonna 1807 käyttön otetulla kaavakkeella, jonka nimi oli ”laskelma viinivaroista”.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , II (1864): II: § 103–107: 340–342 .

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: 821, 822 (formulär) .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 403 (vinsäd).

Andra språk

Inga termer på andra språk