Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skadeståndsskyldig part i rättegång rörande tvistemål. Beteckningen infördes i 1734 års lag, men förekom i domstolsprotokoll redan under 1500–1600-talen. Allmänt: motståndare.

Finsk beskrivning

vastapuoli, riitapuoli

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vederpart