Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sona, till exempel att umgälla sitt brott med fängelse.

Finsk beskrivning

sovittaa, kärsiä

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk