Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt intyg över att ett dop har blivit förrättat. Dopattesten innehåller uppgifter om barnets namn, föräldrar och faddrar, dagen då dopet har skett och namnet på den präst som förrättat dopet. Den räknades till prästbevisen och stadgades i kyrkolagen 1686.

Finsk beskrivning

kastetodistus

Kirjallinen todistus suoritetusta kasteesta. Kastetodistukseen tuli kirjata lapsen nimi, vanhemmat ja kummit, kastepäivä sekä kasteen suorittaneen papin nimi. Kastetodistuksesta säädettin jo vuoden 1686 kirkkolaissa.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 79.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , (dopattest).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

dopbetyg
dopbevis
dopsedel

Se vidare