Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utslag i högre rätt som gäller invändningsmål, det vill säga mål som gäller processförfarandet.

Finsk beskrivning

väitepäätös

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1042.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/