Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på åtal under svenska tiden och autonoma tiden. Mer allmänt: förebråelse, yttrande till någon.

Finsk beskrivning

syyte, syytös

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk