Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trogen.

Finsk beskrivning

uskollinen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk