Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Två eller flera personer som idkar sambruk.

Finsk beskrivning

yhdysviljelijä,

henkilö, joka viljelee maata yhdessä toisen henkilön kanssa

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 17 (sambruka).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 667 (yhdysviljely).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare