Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anmälan som fartygsbefälhavare gjorde till offentlig myndighet omedelbart efter att en olycka drabbat person eller last ombord på ett fartyg. Anmälan innebar vanligen en protest av fartygsbefälhavaren mot skadeståndsanspråk och följdes senare av en sjöförklaring.

Finsk beskrivning

meriprotesti

välittömästi merivahingon jälkeen tehty kuvaus vahingosta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 103.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/