Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Per post sänd bankväxel till annan ort än den var utställd, vanligen om växel som är dragen av ett bankkontor på dess huvudkontor eller på andra banker, eller som utgörs av en av en bank utställd egen växel, så kallad postväxel.

Finsk beskrivning

postilähetysvekseli

Postitse lähetetty pankkivekseli, joka lähetettiin toiselle paikkakunnalle kuin missä se oli asetettu.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 258.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , X (1936): 391 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 706.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 272.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/