Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslut med vilket återbrytande av laga kraft vunnen dom beviljas.

Finsk beskrivning

purkupäätös (tuomio)

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 292.

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 339 (purkaa). http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf