Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Landmärke i naturen som tjänar som råmärke, vanligen där rågångar möts eller skär varandra.

Finsk beskrivning

luonnollinen rajamerkki

luonnonmuodostelma, jota käytetään rajamerkkinä

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 298 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rajakohta

Synonymer

råmärke