Förvaltningshistorisk ordbok

Sök i ordboken

Inkludera termer från följande perioder:

1 resultat för politierådman, inget startår - inget slutår, Svenska tiden, Autonoma tiden, Självständighetstiden:


politirådman

kunnallisneuvosmies, kunnallisraatimies

Rådman, vanligen illitterat, som var medlem i magistraten och deltog i behandlingen av förvaltnings- och ordningsärenden. Litterata rådmän var å sin sida ofta justitierådmän. Politirådmän fanns även i städerna i Gamla Finland med undantag för ståthållarskapsperioden 1784–1797. Från självständigheten avsåg benämningen en rådman som medverkade i frågor som gällde stadens administrativa uppgifter.