Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Ylönen, Aulikki , Jääsken kihlakunnan historia : 1, Vuoteen 1700 1 , Imatra: Jääsken kihlakunnan historiatoimikunta 1957 .


B

Skatt i Karelen under medeltiden. Enligt en överenskommelse 1331 mellan biskopen i Åbo och Viborgs slottslän skulle varje rök eller hemman på den karelska rättens område utgöra två vitskinn årligen till biskopen. Skatteordningen 1345 fastslog att varje man som bar en båge årligen till kyrkan skulle erlägga ett bågskinn eller en treding spannmål.