Förvaltningshistorisk ordbok

Index på finska

1

1. luokan lennätinasema*, ympärivuorokautinen lennätinasema*

2

2. luokan lennätinasema*

3

3. luokan lennätinasema*

A

Aadolf Fredrikin kadettikunta

aamittaja*, mittojentarkastaja*

Aarrekamari

aateli

aatelinen kilpi ja kypärä*

aatelin holhousvirasto, aatelin holhojaneuvosto

aatelin keräämien verojen neljäsosan peruutus valtiolle

aatelishovimies*, (hovin) aatelisnuorukainen*

aatelisjohtokunta

aatelisjäsen (tuomioistuimessa tai muussa elimessä)

aateliskalenteri

aateliskirje

aateliskokous

aateliskokous

aateliskokous

aateliskorporaatio, aatelisyhdistys

aatelislasten opettaja

aatelislippue

aatelismatrikkeli

aatelismatrikkeli, aatelisnimikirja

aatelisneiti, herrasneiti

aatelisneito, aatelisneiti

Aatelisneitojen avustussäätiö

aatelisneitojen eläke

aatelisneitojen eläkesäätiön johtokunta

aatelisneito, neitsyt

aatelisratsumies*

aatelissoturi*, aatelisurho*

aatelisten osakunta

aateliston etuoikeudet ja erivapaudet, aatelin privilegiot

aatelisvaakuna

aateliton

aateliton säätyläinen

aatra

aatranmaa

abbedissa

abbedissa

abolitio

abolitiokirja, lakkautusasiakirja, kumoamisasiakirja

actor causae

Ad hominem

adjungoitu

adjunkti

adjutantti

adjutantti

administraattori, (kirkollis)hallinnon johtaja

ad pios usus

agentti, asiamies

agio, kurssiero

agio, kurssiero

agronomi

agronomi

Ahlmanin koulut

Ahvenanmaaan säädöskokoelma

Ahvenanmaan kodinturvajoukot (1939–1940)

Ahvenanmaan maakunta

Ahvenanmaan maakuntahallitus

Ahvenanmaan maakuntaneuvosto

Ahvenanmaan maakuntapäivät

Ahvenanmaan päävero

Ahvenanmaan valtuuskunta

Ahveniston parantola

aidattu kaskimaa (Karjala 1600-luvulla)

aiempi, edellinen, viime (ajassa)

aiheeton, perusteeton

aiheetta, turhaan

aiheettomasti, perusteettomasti

aikataulu- ja vaunukonttori

aikomus, aie

ainesrautapaja*

aistvialliskoulujen tarkastaja

aitaus, sarka

aitausvelvollisuus

aitausvelvollisuus, aitaamisvelvollisuus

ajaa asiaa, toimia asianajajana

ajojahti

ajokortti

ajopalkka

akateemikko

akateeminen opintomatka

akateeminen tuomioistuin

Akatemian apteekki

akatemian apulainen

akatemian jäsen

akatemiankansleri, yliopistonkansleri

akatemian rahasto*

Akatemian rakennusrahasto*

akatemian sihteeri

Akatemian säännöstön keisarillinen tutkijakunta*

akatemian virkamiehistön menosääntö

akatemiatila, akatemian palkkatila

akatemioiden henkilökunta

akkreditiivi

akkreditointi

akkusatorinen, syyttömenetelmällinen

akolyytti, liturginen avustaja

akordiehdotus, sopimusehdotus

akordi, velanmaksusopimus

akordi, viranosto

aksiisimestari, valmisteveron kantaja

aksiisimies

aksiisioikeus

aksiisivarat, aksiisiveroista saadut varat, valmisteverovarat

Aktiivinen komitea

aktiivinen tapulioikeus, täydet tapulioikeudet

aktuaari, arkistonhoitaja

ala-alkeiskoulu

ala-arvoinen, huonolaatuinen, puutteellinen

alaikäinen vapaaehtoinen*

alaikäisyys, vajaavaltaisuus, holhouksenlalaisuus

alakouluseminaari*

alaluutnantti, aliluutnantti

alamainen

alemman palkkaluokan nuorempi oikeuskanslerinsihteeri

alemman palkkaluokan sihteeri

alemman palkkausluokan nuorempi oikeussihteeri

alempi aateli, alhaisaateli

alempi, alaluokkalainen

alempi hallintotutkinto

alempi kollega

alempi lainkäyttöoikeus*, lainkäyttöalioikeus*

alempi linnaoikeus

alempi maanviljelyskoulu

alempi metsästysvirkakunta

Alempi oikeusrevisio, alempi valitustuomioistuin*

alempi oikeustutkinto

alempi pastoraalitutkinto

alempi poliisivirkamies

alempi poliisivirkamies, poliisikonstaapeli

alempi reaalikoulu

alempi tullivirkailija

alempi ulosottomies

alennettu manttaali

alennettu vero

alennettu vero

alennus

ali-amiraali

alijahtimestari, alimetsänhoitaja

alijohtaja*, varajohtaja*, alipäällikkö*

alijuomalaskija*

alijäämä

alijäämäjuttu*

alikaivosmittaaja

alikamreeri

alikansleri*

alikapteeni

alikonduktööri

alikoneenkäyttäjä

alikäskynhaltija*

alikäskynhaltija

alilaamanni

alilääkäri

alimaaherra*

alimaaoikeus, ala-maaoikeus

alimetsänhoitaja

alimiinoittaja*

alimitta, mittavajaus

alinomaistyö*, pitkätyö*

alioffisiantti*

alioikeus

aliopettaja, apulaisopettaja

alipalomestari

aliperämies

alipoliisimestari

alipriori

alipäällystö

aliratsumestari

aliruotu*

aliruotumestari*

alisotilasohjaaja

alistaminen, alistus

alistaminen, ratkaistavaksi jättäminen

alistusasia, alistusjuttu

alisynnytyslääkäri

alitarkastaja

alitullaaja, alempi tullivirkailija

alituomari, alioikeuden tuomari, alioikeuden jäsen

aliupseeri

alivouti, apulaisvouti

alivuokralainen

alivälskäri (Vanha Suomi)

alkeiskoulu

alkeiskoulu

alkeisopettaja

alkeisoppilaistosten ylitarkastaja

alkeisoppilaitos

alkoholikemisti

alkoholinkäytön tarkastaja (sosiaaliministeriö)

alkoholinkäytön ylitarkastaja (sosiaaliministeriö)

alkoholin valmistuksen tarkastaja (sosiaaliministeriö)

alkoholin valmistuksen ylitarkastaja (sosiaaliministeriö)

alkuperäinen, alkuperäis-, alku-

alkuperäinen (omistusoikeus)

alkuperäinen saanto

alkuperäinen tuomiokirja, konseptituomiokirja

alkuperäiseen vapauteen perustuva dispensaatio eli poikkeus lakikäytännöstä

alkuperäisenä, alkuperäis-

alkuperäiskartta*, konseptikartta

alkuperätodistus, sertifikaatti

alkutila

allekirjoituksen varmentaja, kontrasignantti

allekirjoituskirja*

allianssivaakuna*

allodiaalidonaatio

allodiaalikirja*

allodiaalilahjoitusten tutkintakonttori*

allodiaalimaa, kruunu aatelille antama vapaa perintömaa

allodiaalirälssi*, verovapaa ja perinnöllinen rälssimaa

allodiumi

almanakkaerioikeus

almu, armolahjoitus (köyhälle)

almujen kerääjä

almukirja, keräyskirja

almulipas, ”almutukki”*

aloite

aloite

aloite, memoriaali

aloiteoikeus

aloitteen jättöaika

aloittelija, vasta-alkaja

alokas

alonki, vekselinlisäke, vekselin lisälehti

alttaripappi

alttarisijainen*

alueellinen ylivalta, alueherruus

alueelliset valtaoikeudet

aluejärjestelmä

aluepäällikkö

aluepäällikkö

aluevalvoja (kutsunnat)

aluevankila

aluksen asiakirjat

aluksen intendentti

aluksen kansallisuusasiakirjat

aluksen komentaja

aluksen miehistö, aluksen henkilökunta

aluksen väliaikainen kansallisuustodistus

alusrekisteri, laivarekisteri

alusten jalometallimaksu*

amanuenssi

amiraali

amiraalikenraali

amiraalikenraaliluutnantti

amiraaliluutnantti

amiraalinarvo, amiraalinvirka

amiraalinlaiva, lippulaiva

amiraalinlippu

Amiraaliviraston kenraalikomissariaatti

amiraliteetin alempi virkamiehistö, amiraliteetin alempi virkamieskunta

amiraliteetin alioikeus

amiraliteetin apteekkari

amiraliteetinauditööri

Amiraliteetin kamarineuvos*

amiraliteetin kamarioikeus

amiraliteetin kamarivirasto

amiraliteetin kamreeri

amiraliteetin kapteeni

Amiraliteetin komissariaatti

amiraliteetin konsistori

Amiraliteetin konsistorinotaari

amiraliteetin korkein oikeus

amiraliteetin köyhäinkassa

amiraliteetin köyhäinkassa*

amiraliteetin köyhäinvarat*

amiraliteetin luutnantti*

amiraliteetin lääkäri

amiraliteetin majoituskassa

amiraliteetin majoituskassakonttori

amiraliteetin menosääntö, virkakunta (1600-luku)

amiraliteetin miehistö

amiraliteetin muonitusmestari*

amiraliteetin orpokassa

amiraliteetin pappiskunta

amiraliteetin plokintekijä*

amiraliteetin pääkomissaari*

amiraliteetin saarnaaja

amiraliteetin sairaala

amiraliteetin sairaala, sotalaivaston sairaala

amiraliteetin sotilashuone*

amiraliteetin sotilashuoneen tilikirja

amiraliteetin sotilaskassa

amiraliteetin sotilaskonttori, laivaston eläkekonttori

Amiraliteetin talo (Tukholma)

amiraliteetin talouskamarikonttori

amiraliteetin telakan konttori

amiraliteetin tilikirja

amiraliteetin tuomari

amiraliteetin tykistökonttori

amiraliteetin yli-intendentti*

Amiraliteetin ylikomissaari*, Amiraliteettiviraston ylikomissaari*

amiraliteetti, amiraalikunta

Amiraliteetti- ja puolustuslaitostoimikunta/-komissio

amiraliteettikollegio

amiraliteettineuvos

amiraliteettioikeus

amiraliteettiseurakunta, amiraliteetin seurakunta

amiraliteettivaliokunta

amiraliteettiviskaali*

ammattientarkastaja

ammattientarkastajan työläisapulainen, ammattientarkastajan apulainen

ammattientarkastajatodistus

Ammattientarkastus

ammattientarkastusosasto

ammattienylitarkastaja

ammattikasvatusneuvosto

ammattikoulukoti

ammattikunnan päämies, ammattikunnan luottamusmies

ammattikuntajärjestys

ammattikuntakäsityöläiset*

ammattikuntaoikeus

ammattikuntaraatimies

ammattimies*

ammustenvalmistajaoppilas*

ammusvarusmestari*

Amore proximi -seura, (Lähimmäisenrakkaus-seura)

ampumatarvikevastaava*

anatomian prosektori, anatomian leikkelyavustaja

anekirja

anekirja, indulgenssi

anekki

ane, (syntien) anteeksianto, indulgenssi

ankeriasvouti*

ankkurimaksu, maksu ankkuroitumisoikeudesta

annaalit, vuosikirjat

annaatti, ensimmäisen vuoden maksu

anneksitila, apuseurakunnan palkkatila, sivutila

anniskelumaksu*, alkoholin vähittäismyyntimaksu*

anniskelu, vähittäismyynti

anno currente

anoja, anomuksentekijä

anomusdiaari

anomusdiaari, anomuspäiväkirja

anomus, hakemus

anomuskirja, armonanomuskirja

anomuslista, supliikkilista

anomusoikeus, petitio-oikeus

anomus, pyyntö

anomusvaliokunta, valitusvaliokunta

ansaitsematon, kelpaamaton, mahdoton

ansareitti*, ansarinki*

ansioluettelo

ansioluettelo

ansiomaa, hankittu maa

antautua, neuvotella

Antikviteettiarkisto

Antikviteettikollegio

Antikviteettikollegion harvinaisten esineiden kabinetti (kuriositeettikabinetti)*, Antikviteettikollegion muinaisesinekokoelma

Apanaasidepartementti*

apanaasikonttori*

apanaasiprikaasi

apanaasitalonpoika

apanaasitilat, apanaasitilukset

apanaasitoimituskunta

apologisti, kirjurinluokan opettaja

apologistinluokka, kirjoitus- ja laskumestarin luokka, kirjuriluokka

apologistinluokka, kirjurinluokka

apostolinen suksessio, apostolinen seuraanto

apostolinen vikaari

apostolinkamari*

apostolinpäivän kokous*

apotti

apotti

appartinent

apteekinhoitaja

apteekinhoitaja, apteekinjohtaja

apteekin myymälähuone, offisiini, toimitushuone

apteekintarkastus

apteekkari

apteekkarien lääkkeiden valmistusta koskeva ohjesääntö, farmakopea

apteekkarikisälli*

apteekkarinkirja, apteekkioikeuskirja

apteekkarintutkinto

apteekkarinvala

apteekkarivapaudet*

apteekki

apteekkientarkastaja

apteekkiharjoittelija, apteekkioppilas

apteekkihuoneisto

Apteekkilääkkeiden ja niiden hintojen luettelo*

Apteekkilääkkeiden ja niiden hintojen luettelo*

apteekkimaksu

apteekkineuvos

apteekkioikeus, apteekkiprivilegio

apteekkiosasto

apteekkitukiainen, apteekeille tarkoitettu tukipalkkio

apteekkituotteiden valmistevero

apteekkivälskäri

apu- ja lisätila

apujäseneksi ottaminen tai määrääminen

apujäseneksi ottaminen tai määrääminen

apujäsen, varajäsen

apukamreeri

apukassa, avustuskassa

apukouluttaja (sotilaskoulutus)

apulainen

apulainen

apulainen, palvelija

apulaisammattientarkastaja

apulaisasemapäällikkö*, asemapäällikön apulainen*

apulaisen palkkio, sijaisen palkkio

apulaisihteeri

apulaiskalastuksentarkastaja

apulaiskanttori

apulaiskaupunginviskaali

apulaiskirjanpitäjä

apulaisliikennetirehtööri, apulaisliikennepäällikkö

apulaislääkäri, avustava lääkäri

apulaismetsänhoitaja

apulaisoikeuskansleri

apulaisopettaja, avustava opettaja

apulaisopettaja, avustava opettaja

apulaispappi

apulaispiirilääkäri

apulaispiispa

apulaispoliisimestari

apulaispääjohtaja

apulaispääjohtaja

apulaisrehtori

apulaisvaihtokasööri, apulaisvaihtokassanhoitaja

apumiehistö

apumies, apulainen (sotaväki)

apumies, apuri

apumies (laivalla), gasti

apupapin virkatalo

apupappi

apupappi

apupappi, apulaispappi, kirkkoherranapulainen

apupiispa

apupitäjä, anneksipitäjä

apupäivätyö

apuruotu

apuseppä

apuseurakunta

aputilana toimiva kruunun verotila

aputilana toimivan kruunun verotilan osto

aputilan talonpoika, palkkatilan talonpoika

aputurve*, turvevero

aputyö

apuveron perijä

apuvero, pakkovero (oman sotaväen tarkoituksiin), päävero, kontribuutio

arbitraatio, omantunnontuomio*

Arbogan artikkelit

arentidonaatio, arentimaa

arentikonttori*, valtion vuokramaakonttori*

arenti, maan tai käyttöoikeuden vuokra

arentimaa, vuokramaa

arentitakaus, maanvuokran takuu

arentitilit*

Arkeologinen toimisto, Arkeologinen toimikunta

arkistoasiakirjat

arkisto- ja kirjaajankonttori

arkistonhoitaja

arkistonhoitaja

arkistonhoitaja (senaatti)

arkiston kustos

arkistontarkastaja, arkistonhoitaja

arkistopiiri (maakunta-arkisto)

arkistosihteeri

arkistovarat (pappissääty)*

arkkiatri

arkkidiakoni

arkkidiakoni

arkkidiakoni

arkkidiakonikunta

arkkidiakoni, piispanapulainen, arkkiteini

arkkihiippakunta

arkkimandriitta

arkkimandriitta

arkkipiispa

arkkipiispa

arkkipiispanvaali, arkkipiispanvaalit

arkkipiispanvala

arkkipresbyteeri

arkkitehdin piirustus, luonnos

arkkitehti

arkkiteini

arkkiteini, arkkidiakoni

armahdettu aateliton

armahdus

armahdusanomus

armahdusanomus*, anomus lainsuojattomuuden tai maastakarkotuksen lopettamisesta

armahdus, armahtaminen

armahdus, armo, suosio

armahdusjulistus

armahduskirja, armahduspäätös, armoeläkepäätös*

armahduskirje*, armahduskirja

armahdusoikeus

armeija

armeijakunnan esikunta

armeijakunta

armeijan edustajisto

armeijan eläkekassa

armeijan joukkojen ja materiaalin yleiskatsaus*

armeijan kenraaliadjutantti*

armeijan komentaja, ylikenraali, komentava kenraali

armeijan koulutuslaitos

Armeijan laivaston kamariylioikeus*

armeijan laivaston ylioikeus*

armeijan sielunhoito

armeijan ylijärjestyksenvalvoja*

armeijan ylilääkäri

armeijan ylilääkäri (1918)

armeijan ylipäällikkö

armoeläketta nauttiva virkakunta

armoeläke*, varhaiseläke*

armojuttu*

armokuukausi

armolahja

armollinen

Armonlaakson luostari

armonlahja, armonosoitus

armovuodenoikeus

armovuoden saarnaaja

armovuoden säästö

armovuosi*

armovuosi

Armovuosirahasto

arpajaiset

arpajaislaitoksen johtaja

Arpajaislaitoksen johtokunta*, Arpajaistoimikunta

arpakapula

arpakauppias

arpalippu

arsenaalivarusmestari*, asevarikon varusmestari*

arvioimislautakunta, arviolautakunta

arviointi

arviointi, hinta-arviointi

arviointikamari*, metallipitoisuuksia valvova elin

arviointiluettelo

arviokirja

arviokirja

arviomaa

arviomies, arvioija, arvioitsija, metsänarvioija (metsänhoito)

arviomies, arvioitsija

arviomies, okladshikka, takseerausmies

arviomääräraha, valtion arviomääräraha

arviopanninala

arviopunnanmaa*, arviopunta

arviopää

arviopäävero, arviopäärahat

arviorupla

arviovala

arvo, arvonimi

arvoisa, kunnianarvoisa, kunnioitettava

arvo, kunnia-arvo

arvoluettelo

arvoluokka

arvomerkit

arvonnousu

arvonta

arvontamaksu*

aseenkantaja

aseenkantaja

aseenkantaja

aseenkantaja, asepalvelija

ase-esikunta

aseidenkantokielto

ase- ja varustarkastus

asekamari, asehuone

asekamarin aseseppä*

asekirjuri*, asevarikon kirjuri*

asekonstaapeli*

aselepo, lykkäys, miettimisaika

aseleposopimus

asemakaava-arkkitehti

asemakaavan regulaatio*, asemakaavan säännönmukaistaminen*

asemakartta, asemakaava

asemakirjuri

asemakomendantti

asemapäällikkö

asematykistö*, raskas tykistö

asemestari

asemestari, asepajan päällikkö*

asemestari, asevarikkomestari*

asemiesten luokka

asemiesten turkisvero*

asepaja, asekorjaamo

aseseppä

asesepän apulainen*

asessori

asessori

asesuunnittelukunta (puolustuministeriö)

asetarvikevarasto*, asevarasto*, asevarikko*

asetehdas, sivukonttori

asetoimisto (sotaministeriö)

asettaa takaus

asettaa virkaan, perustaa

asettaa virkasyyte

asetus

asevarastomestari*, asevarikkomestari*

asevaraston henkilökunta

asevarikko*

asevarikko ,asehuone, tykkivarikko

asevarikkolaitos*

asevarikko, tykistövarikko

asevarikoiden henkilökunta, asevarikoiden virkakunta

asevarikon henkilökunta*

asevarikon kirjuri*, tykistön kirjuri*

asevarikon vahtimestari*

asevelvollinen, varusmies

asevelvollisuusjoukot

Asevelvollisuuskomitea

asiaankuulumaton

asiaankuulumaton, asiaton, epäpätevä, perätön

asiaankuulumaton, käyttökelvoton, sopimaton

Asiain hoitaja

asiainhoito

asiainvalvoja, asiamies

asiakirja, asiakirjalähde

asiakirja, dokumentti

asiakirjakirjoittaja*, (asiakirjojen) puhtaaksikirjoittaja*

asiakirjakokoelma*

asiakirjalipas*

asiakirjaluettelo, asialuettelo

asiakirjaluonnos

asiakirja, lähde

asiakirjan kaksoiskappale

asiakirjan kuolettamistodistus, asiakirjan mitätöintitodistus

asiakirjan lunastusmaksu*

asiakirjan todistaja*

asiakirja, todistus, kirjelmä

asiakirja, toimituskirja, ratifioimiskirja

asiakirjavihko, asiakirjakokoelma

asiakirjojen mukaan

asialista, esityslista

asiamiehen toimi, taloudenhoitajan toimi

asiamies, edustaja

asiamies, edustaja

asiamies, kaupitsija, komissionääri

asianajaja

asianajolupa

asianomistaja

asianomistajan osuus

asianosainen

asianosainen

asia, oikeusasia, oikeusjuttu

asia, oikeusjuttu, riita

asia, riita, oikeusjuttu

asioitsija, (kauppa)edustaja

assekuraatio, ostovaltuutus*

assistentti, apulainen

asua vakituisesti, asustaa, elellä

asuinsija

asukasoikeus

asukasoikeus, asukkuus

asukas, talonpoika, tilanvuokraaja

asukas, tilallinen, isäntä

asukasvelvollisuus

asukkaanottolautakunta

asukkaan vaihdos

asumustoimisto (sotaministeriö)

asuntoasiaintoimisto (sosiaaliministeriö)

asuntojentarkastaja, asuntoasiaintarkastaja

asuntopuustelli, virka-asunto

asuttaa

asuttu kylä

Asutusasiainosasto, ASO

Asutushallitus

asutushallitusneuvos

asutuskassa

asutuslautakunta

asutusneuvoksen apulainen

asutusneuvosto*

asutusrahasto

asutussunnitelma

asutustarkastaja

asutustoimikunta

asutustoimikunta (maanviljelys- ja maatalousseurat)

asutustuomari

asutusyhteismetsä

asyyli, hoitolaitos

atestikirja, atestiluettelo

Attasea, suurlähetystöattasea, lähetystöavustaja

audienssi, puheille pääsy, vastaanotto

augmentti, lisäys, lisä-, apu-

augmenttitila, aputila

augmenttitilallinen, aputilallinen

augmenttitilan talonpoika

augmenttivero,aputalovero

auktori, alkuunpanija

Aunuksen väliaikainen hoitokunta

aurakunta

auranala

auranmaa

aurinkojako, sarkajak, ruotsalainen jako

auskultantti, harjoittelija

autio, asumaton, ei verolle pantu

autio, autiotila

autioittaminen

autiokylä

autiokylä

autiomaa

autioruotumaksu

autioruotumaksu

autiotila

autiotila

autiotilaluettelo*

autiotilavero

autiotilavähennys

autokefalinen, itsenäinen (ortodoksinen kirkko)

autonomia, itsehallinto

auttaa, avustaa

avaimeton kamariherra*

avainkamariherra*, avaimellinen kamariherra*

avaintenkantaja, avaintenhaltija

aviokuulutusten luettelo

avioliitto, aviopari, pariskunta

avistavekseli, näyttövekseli

avoin hyväksyntä

avoin kirje

avoin valtakirja

avoin valtakirja

avustaa kuningasta neuvoin ja teoin

avustaja, apulainen

avustaja, palvelija

avustamisvelvollisuus*

avustava, jonkun alainen, oheinen

avustava kruununvouti*

avustava opettaja, ylimääräinen opettaja

avustava suomen kääntäjä

avustukset

avustuskassojen tarkastaja* (Sosiaalihallitus)

avustuskirje

avustusrahasto, hätäapurahasto

B

bakkalaureaatti

baltialainen killinki

Barohnin komppania, Barohnin ruotukomppania

Bell-Lancaster-koulu

benefisiaalijärjestelmä

bifang

Birgitan talo Roomassa

birk

brachium sæculare

brakteaatti

bruks*

brännvinsmål

budjetti, tulo- ja menoarvio, talousarvio

buldaaninkutoja

bulla

bulla

Buxhoevdenin päämajan siviilikanslia

Buxhoevdenin päämajan sotilaskanslia

bördebonde

böst

böte

C

cathedraticum

censor vicarius

chirographum

civis academicus

Collegium illustre

Collegium medicumin asessori, Lääkintäkollegion asessori

D

Daakia

datum per manus

defectus aetatis

defectus animi

defectus famae

defectus fidei

defectus lenitatis

defectus sacramenti

defectus scientiae

degradaatio

dekaani

dekaani

dekanaatti, dekaanin virka

dekretaalit, kirkkokuria koskeva paavin määräykset

dekretisti, kanonisen oikeuden asiantuntija

démarche

demarkaatiolinja

demilitarisoitu vyöhyke*

denaturoimistodistus

denaturoinnin valvoja*

departementti

depositio, fuksiaiset, ylioppilaiden initiaatioriitti

desantti

devoluutio

diaari, asiakirjaluettelo

diaari, diaario

diaario paikkakunnalle muuttaneista ja sieltä lähteneistä

diaaritodistus

diakonaatti

diakoni

diakoni

diakoni

diakoni

diakonia, laupeudentoiminta, kirkollinen hyvätekeväisyys

Diakonian yhteistyövaliokunta

diakonissalaitos

diakonissa, seurakuntasisar

diasporaseurakunta

diffinitor (dominikanorden)

diffinitor (franciskanorden)

diplomaatti

diplomaattikunta

diplomaattinen asiamies

diplomaattinen kuriiri

diplomaattinen turvapaikka

diplomaattipassi

diplomaattisen edustajan koskemattomuus

diplomi, asiakirja

diplomi-insinööri

diskonttokomitea

diskonttokonttori

diskonttolaitos

diskonttotodistus*

diskontto, vekselistä perittävä ennakkokorko

dispaasi, meriselitys

dispaasi, merivahingonselvitys

dispenssioikeus, erivapausoikeus

disponibiliteetti

disputaatio, väittely

divisioona

divisioona

D. Nordbergin konttori

domaanitila, kruununtila

domilisoitu vekseli, koditettu vekseli

domina

dominikaanijärjestön yleiset korkeakoulut

dominikaanimunkkijärjestön piirikunta

dominikaaniprovinssin johtajan sijainen

dominikaaniveljeskunta, dominikaanien munkkijärjestö, dominikaanit

donaatio, lahjoitus

donaatio, lahjoitus

donaatio, lahjoitus, lahjoitusmaa

donaation saaja

donaatio-osa, donataarin osuus

donataari

dosentti

dosentuuri

drabantti, henkivartija

drabantti, henkivartija

drabanttikaarti, henkivartiokaarti

dragomaani, tulkki (Itämailla)

drotsi

drotsi, kuninkaan ja Ruotsin kuningaskunnan korkein virkamies

dukaattipainos*

dulsmål

dylia

E

edellyttää, olettaa

edellä mainittu, aiemmin mainittu

edellämainittu aika ja paikka, aiemmin mainittu aika ja paikka

edeltäjän rästit

eduskunnan kanslia

Eduskunnan kirjasto

eduskunnan oikeusasiamies

eduskunnan pankkivaltuutettu

eduskunta, edustuslaitos, edustus

eduskuntakysymys

eduskuntaryhmä, valtiopäiväryhmä

edusmiehenoikeus

edusmies

edustajakokous

edustaja, valtuutettu, asiamies

edustaja, valtuutettu, valiomies

edustajien ja valtuutettujen sihteeri*

edustamisoikeus

edustukselliset valtaoikeudet, oikeus edustaa valtiota

edustusraha

Eerikinretki, kruunauskulku

efori, (koululaitoksen) valvoja

ehdokas, kandidaatti

ehdokkaan tutkinta*

ehdonalainen tuomio

ehdoton

ehdottaa (hakemusta) hylättäväksi, evätä, olla puoltamatta

ehdotus

ehdotusoikeus, patronaatti

ehdotus, virkaehdotus

ehtoollismaksu

ehtoollispakko

ehtoollistodistus*

ehtoollisvieras, kommunikantti

ei aikaisemmin käsitelty*

ei asekelpoinen

ei ilman (kiitosta)

ei-kansallinen siirretty väestö, epäkansallinen siirretty väestö

ei-kansallinen väestö, epäkansallinen väestö

ei-kristittyjen alueiden piispa

eirtyistehtävistä vastaava virkamies

ei-sielunhoitajan palkka*

ei sukua

ekonomi

eksekvaturi

eksorkisti, manaaja

ekspeditööri

ekspeditööri, lähettäjä, toimentaja

ekspeditööri (posti)

ekspektanttirahasto, viranodottajarahasto

eksternaatti, ulko-oppilaitos

ekstrahoida, laatia ote

elatussopimus*

elatus, ylläpito

electus confirmatus

elinikäinen läänitys

elinikäinen läänitys, elatusvero

elinkautisvanki

elinkeinoilmoitus

elintarvehallitus, elintarvikehallitus

elintarveministeri

Elintarveministeriö, elintarvikeministeriö

elintarvetoimisto

elintarvetoimituskunta, elintarviketoimituskunta

elintarvike, elintarvikkeet

elintarvikekirjuri*, muonakirjuri*

elintarvikekomissaari*

elintarvikekomissionääri*, elintarvikeasiamies

elintarvikelautakunta

elintarvikelautakunta

elintarvikeosasto (kansanhuoltoministeriö)

Eläinlääketieteellinen instituutti* (Turun Akatemia)

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

eläinlääkintätoimi

Eläinlääkintätoimisto

eläinlääkäri

eläinlääkärijaosto* (sotaministeriö)

eläinlääkäriosasto

eläinlääkäripalveluiden ja sairaanhoidon toimisto* (sotaministeriö)

eläintarhantarkastaja*

eläke

eläke

eläkekassojen virkakunta, eläkekassalaitoksen menosääntö.

eläkekirja

eläkesyytinkimies, syytinkivaari

eläketila

elätiksi ottaminen, kasvatiksi ottaminen, täysihoito

emigranttien värvääjä

emäkirkko

emäkylä

emäntä

emäntäkoulu

emäseurakunta

emätila

emätila, emätalo

enemmistö

enintään saman verran lisää*, enintään kaksinkertainen määrä*

ennakko, ennakkoon maksettu korvaus

ennakkomaksu

ennakkomaksulista*

ennakkoperintäluettelo

ennakkopäätös, ennakkotapaus, ennakkoratkaisu, prejudikaatti

ennakkotapus

ennenaikainen veronkanto, ennakkoverotus

ensimmäinen aktuaari

ensimmäinen apukamreeri

ensimmäinen arkkitehti (Yleisten rakennusten ylihallitus)

ensimmäinen kirkkoherra*, ylin kirkkoherra*

ensimmäinen konstaapeli, ensimmäinen konstaapeliupseeri*

ensimmäinen konttori*

ensimmäinen lääninmaanmittari

ensimmäinen maanmittari, ensimmäinen maanmittaaja

ensimmäinen majuri

ensimmäinen opettajatar*

ensimmäinen ratsumestari*

ensimmäinen silakan nuotta-apaja kaksi kertaa viikossa

ensimmäinen suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

Ensimmäinen Toimitussihteeri Keisarillisen Majesteetin Suomen Kansliassa

ensimmäinen vertaistensa joukossa -periaate

ensimmäisen asteen pelto, ensimmäisen jyvitysasteen pelto*

ensimmäisen luokan kapteeni

ensimmäisen luokan porvarit, nimekkäät porvarit

ensimmäisen, toisen, kolmannen luokan (verokunnan) kauppias

ensimmäisen vuoden tulot*

ensitanssija, ensitanssijatar

episkopaalinen, piispallinen

epäilemättä, kiistatta, välttämättä, väistämättä

epäitsenäinen kotipaikkaoikeus

epäoikeudenmukainen

epäoikeudenmukaisesti, epäsuhtaisesti

epäpätevyys, epäkelpoisuus

epäsuorat maksut, välilliset maksut

epäsuora vaalitapa

epätäydellinen

epävapaa laiva

epävapaa tontti, vuokratontti

epävarma, horjuva

epäävä lausunto, hylkäävä lausunto

erikoiskymmenysluettelo

erikoismaakartta

erikoissotaoikeus

erilaisten laitosten varat

erillinen valiokunta*, säätykohtainen valiokunta

erillinen valiokunta, yksittäinen valiokunta*

Erillisen suomenmaalaisen armeijakunnan komentajan kanslia

erillislausunto*

erillisosasto

erillisvalitus*

eristysvanki

erittäin kokenut

erityinen valitusvaliokunta*, erikoinen valitusvaliokunta

erityisdebitointi, yksilöllinen perintä

erityiseen tarpeeseen kerätty lisävero

erityisetuoikeus*, alueellinen etuoikeus*

erityiskoulu

erityismaakirja, erikoismaakirja

erityisostokortti

erityispiispa*

erityisrippikoulu*, yksityisrippikoulu*

erityistuomioistuin

erityisvala

erityisveronkantokirja

eriuskolaislaki

eriuskolaisseurakunta*

erivapaus

erivapaus

eriävä, eri mieltä, erimielinen

erohakemus

erokirja

erokirja

erokirja

eropassi

erossa vakinaisesta palveluksesta, evp.

erotodistus

erotodistus, työtodistus

erottaa (väliaikaisesti) virasta

erottamattomuus

erottamattomuus, virkamiehen erottamattomuus

erottaminen, viralta paneminen, vallasta syökseminen

erottamisluettelo (hevosten ja ajoneuvojen)

erotustulli

erämaa

erämaa

erämaa

erämetsä

erämies, eränkävijä

esikaupunki, lopotti (Vanha Suomi)

esikunnan aliluutnantti*

esikunta

esikuntakirurgi

esikuntalääkäri

esikuntalääkäri (1918)

esikuntalääkäri, armeijan ylilääkäri

esikuntapalvelija

esikuntapäällikkö

esikuntaupseeri

esilukija

esimies

esimies, johtaja

esimies, prefekti

esineoikeus

esipappi

esipappi

esipappi, ylipappi

esiratsastaja

esittelijä

esittelijä

esittelijä, esittelijäsihteeri

esittelijä (ministeriö)

esittelijäneuvos

esittelijänkonttori*

esittelijä, referentti

esittelijäsihteeri

esittelijäsihteeri

esittelijä*, ulkomaiden lähettiläiden esittelijä

esittely

esittely

esittelyasia, esiteltävä asia

esittelyasiakirjat*

esittelynootti, esittelytiivistelmä

esittää välikysymys

esitutkinta

esitys

esitys, lausunto, selonteko

esitysoikeus

esityöt, valmistelevat työt

esiupseeri

eskaaderi

eskadroona

eskadroonanpäällikkö

eskadroonan saarnaaja

eskadroonanvälskäri

este

esteellisyyden testaaminen*

esteellisyys, jääviys

esteettömyystodistus

esteetön

etappiesikunta (1918)

etappi, levähdyspaikka

eteläosat (hallintoalue), alaosat

etsikkokäräjät, tutkintakäräjät

etsikkö- ja oikaisukäräjät

etsivä

etsivä, etsivän poliisin virka

Etsivä keskuspoliisi

Etsiväosasto

Etsivä poliisi

etu- eli palkkatila, virkatalo

etuoikeus, etuus

etuoikeutetut elinkeinoluokat

etu, selkeä etu

etuudellinen rautatehdas

etuus

etuvartio, kenttävartio

etuvartiomies

etuvartiopäällikkö

etäsaarto*

evakuoida, tyhjentää alue, siirtää väestöä

evaluointiarvo*, arvioitu arvo

eversti

everstiluutnantti

exemptio dativa

exemptio praescriptiva

extrajudisiaalisest, lain ulkopuolelta

F

faanjunkkari, linpunkantaja

faktori, asiamies, edustaja

farmakopea, apteekkien lääkeluettelo

farmaseutti

farmaseuttikirje*

Farmaseuttisia töitä koskeva hinnasto*

farmasian kandidaatti

farmasianopiskelijan tutkinto

farmasianopiskelijoiden vala

fatabuurin emäntä*, varastoaitan emäntä*, linnan liinavaate- ja kangasvaraston emäntä

fatabuurirekisteri*, liinavaate- ja kangasvaraston luettelo

filmitekninen lautakunta

filosofian maisteri

filosofisen tiedekunnan dekaani (Uppsalan yliopisto)

fransiskaanijärjestön yleinen korkeakoulu

fransiskaaniveljeskunta, fransiskaanit

furiiri, majoittaja

G

garnisonikoulu

geodeetti, maanmittari

Geodeettinen laitos

geodeettinen toimisto

geografinen kartoitus

geologia

geologinen kartta

Geologinen Komissioni, Geologinen toimikunta

geologinen toimisto (Tie- ja vesirakennushallitus)

Geologinen tutkimuslaitos

geometrinen kartoitus

geometrinen maakirja

geometrinen mittaus

geometrinen piirros

gotlanninkävijä*

graduaalikoe*, latinan kirjoituskoe

graduoida, myöntää akateeminen oppiarvo

gratiaalivilja*, avustusvilja*, lahjaeläkevilja*

gregoriaaninen kalenteri

Gregorius IX:n lakikokoelma vuodelta 1234

grossi*, grossus

H

haaksirikkoutuneen laivan tai tavaran talteenotto

Haapaniemen keisarillinen topografikoulu

Haapaniemen sotakoulu

Haapaniemen suomalainen topografikoulu

haara-apteekki

haara-apteekki, sivuapteekki

haaste

haasteaika

haasteen laiminlyönti

haastehakemus

haastekalenteri*

haaste, kutsu

haastemaksu*

haastemies

haasterahat

haastetodistus

Haga

haitat, hankaluudet

hajaruotu*, apuruotutila

hajatilat (säteri)

hakapyssymies

hakemusasia

hakemusasia, anomusasia

hakemusasioiden kirjaaja

hakemuslainkäyttö

hakija

hakkapeliitta

hakkuuoikeus

hakuaika

halkominen, lohkominen

halkomistoimitus, halkomisjako

halkovero

halkovero

halli- ja manufaktuuripuuseppä*, hallinikkari*

hallileima

hallimestari, käsityöläismestari

hallinnollinen lainkäyttö

hallinnollinen osasto (Rautatiehallitus)

hallinnollinen osasto (suojeluskunnat)

hallinnollisten asiain osasto

hallintaoikeus, nautintaoikeus, käyttöoikeus

hallintatila

hallintavuokra*

hallinto

hallinto, komento, määräysvalta

hallintolainkäyttöasia

hallintolaitoskomitea

hallintoneuvos

hallinto-oikeus

hallintopitäjä

hallintopitäjä

hallintopitäjä, maakirjapitäjä

hallintosihteeri

hallintovalitus

hallintoviranomainen

hallioikeuden notaari

hallioikeuden virkailija*, hallioikeuden apulainen*

hallioikeus

hallipalvelija*

Hallitsevan senaatin kolmas osasto

Hallitseva senaatti

hallitsija

hallitsija, keisari, ylipäällikkö, imperaattori

hallitsijan asema, hallitsijan asemassa

hallitsijan valtaoikeudet

hallituksen iltakoulu

hallituksen toimenpide, hallitustoimi

hallitus

hallitusaika, hallituskausi

hallitusasia, valtionasia

hallitusjohto

hallituskonselji, hallitusneuvosto

hallitusmuoto

hallitusmuoto, hallintotapa

hallitusmuoto, hallitustapa, hallintomuoto

hallitusneuvos

hallitusneuvos

hallitusohjelma

hallitussihteeri

hallitusvalta

hallitusvirasto

hallitusvuonna

hallitusvuosi

hallussapito-oikeus

haltijapaperi

hamarjako, vasarajako

hamarmaa

Hammasklinikka

hammaslääkäri

hamna

hamna-mies*

hamppuvero

hampunviljelyrahasto

hankintakausi, ostokausi

hankintaosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

hankintatoimisto (Rautatiehallitus)

hankkia

Hansaliitto

harjoitella aseiden käyttöä

harjoittelukoulu

harjoituskokous*

harjoitusmestari

harjoitusmestari

harjoitusmuona

harkinnan mukaan

harkinta

harkintavalta, tutkimisoikeus

harkkohytti, harkkouuni

haudankaivaja

haudankaivaja

haukankouluttaja, falkneri, falkonieeri

hautakirje

hautalainen*, hautamies*

hautapaikan tarkastus

hautausapu, hautausavustus

hautausmaksu

hedelmätieteilijä, pomologi

hehkuttaja*

Heidenin tutkijakunta, Heidenin toimikunta

heimosoturi

heimosoturiyksiköt

heinävero

Helgeandsholmin päätös

Helsingelaki, Helsinglannin laki

Helsingin keisarillinen uudelleenrakentamiskomitea*

Helsingin keisarinpalatsi

Helsingin lepraparantola, Helsingin leprahoitola

Helsingin mekaaninen instituutti

Helsingin opetuspataljoona, Helsingin harjoituspataljoona

helsingin piirilääkäri

Helsingin senaatti (1918)

Helsingin teknillinen reaalikoulu

Helsingin yliopisto

Hembygdsfronten

hengellinen hallitus

hengellinen hallitus

hengellinen hallitus

hengellinen konsistori

hengellinen rälssi, pappissääty

hengellinen sukulaisuus

hengellinen tuomiovalta

hengellisten asioiden johtaja*

henkikirja, henkiluettelo

henkikirjoitettu lapsi

henkikirjoittaja

henkikirjoitus

Henkikirjoitus-, osoite-, passi- ja tiedonantotoimisto

henkikirjoituspalkkio

Henkikirjoitustoimisto

henkikirjurioppilas*, henkikirjurin oppipoika*

henkikirurgi*

henkikomissaarin ohjesääntö

henkikomppania

henkilääkäri

henkilöasiakirjat

henkilökohtainen aatelisto

henkilökohtainen apteekki

henkilökohtainen muistio, henkilökohtainen lausunto

henkilökohtainen myytävä apteekki

henkilökohtainen määräraha

henkilökohtainen rasite, personaaliservituutti

henkilökohtaisesti

henkilökohtaisesti päätettävät asiat

henkilökohtaiset verot, henkilökohtainen verorasitus

henkilökunta- ja hygieniatoimisto* (sotaministeriö)

henkilökunta- ja terveydenhoitotoimisto*(sotaministeriö)

henkilöltä maksetut verot

henkilönsuoja*

henkilöosasto

henkilöstö- ja hallintotoimisto (ulkoministeriö)

henkipaashi*

henkiparturi, hoviparturi

henkipataljoona

henkiraha, henkivero

henkiraha, henkivero

henkirakuuna

henkirakuunarykmentti

henkirykmentti, henkivartiorykmentti

henkirykmenttiprikaati*

henkivartija

henkivartija

henkivartiohusaari*

Henkivartiokaartin kevyet rakuunat

henkivartiokasakka*

henkivartiorykmentin vara- ja säästökassa

henkivartiosotilas*

henkivartiosto

henkivartioston korpraali

henkivartioston luutnantti

henkivartioston ylipäällikkö

herastuomari, herrastuomari

herboristi*

Heroldmeisterin konttori, Heroldmeisterivirasto, Heraldinen virasto

herra

herra, hallitsija, ruhtinas

herrainpäivien jäsen

herrainpäiväkirje*, valtiopäiväkutsu

herrainpäivämaksu

herrainpäivät

herrasluokka, vallasluokka

herrastuomari

herttua

hevosenkengittäjä

hevoshoidon neuvoja, hevosjalostuksen neuvoja

hevoshoidon tarkastaja

hevos- ja ajoneuvoluettelo

hevoskorvaus

hevosottolautakunta, (hevosten ja ajoneuvojen) ottolautakunta

hevosottomies

hevosposti*

hevospäivätyö

hevosten jalostuksesta vastaava henkilö

hevostenkierrätyskaurat*

hevostenottoalue

hevostila

hevostäydennystoimisto*

hevosvakanssimaksu*

hic est, hoc est

hienoin rälssi*, veroista ja ruoturasituksesta vapaa rälssi

hienompi rälssi*, täyden rälssioikeuden maa

hierarkki

hiippakunnan asioiden järjestäminen

hiippakunnanhallitus

hiippakunnanhoitaja*

hiippakunnan kansleri

hiippakunnankirja*

hiippakunnan kirjasto

hiippakunnanpappi

hiippakunnan piispa

hiippakunnan tilukset

hiippakunnan toimikunta

hiippakunnanvaltuutettu*

hiippakunnan vuosittainen veroselvitys

hiippakunta

hiippakunta

hiippakunta

hiippakunta

hiippakunta

hiippakuntajärjestys

hiippakuntakapituli

hiippakuntakirje*, piispan kiertokirje*

hiippakuntakokous

hiippakuntalehti

hiippakuntamatrikkeli

hiippakuntapastori

hiippakuntasihteeri

hiippakuntataulukko*

hiirensyömä, hiirenkaristeet

hilparisotamies

hinnaston mukainen postimaksu

Hinta- ja palkkajaosto

Hinta- ja palkkaneuvosto

hintojen nousu, arvonnousu

hirsimestari*, kaupungin rakennusvirkailija

hirttomäki*, hirttokumpu*

Historiallinen almanakka*

historiallinen asiakirjakokoelma*

hoc loco

hoc mense

hoc tempore

hoidettavaksi antaminen, huutolaisotto

hoitaa toimi/tointa

hoitaminen, hoito

hoitoalueen metsänhoitaja

hoitoalue (metsä)

hoitojohtaja

hoitokunta, hallintokunta

hoitola, sukupuolitautien hoitolaitos, sukupuolitautien osasto

hoitovelvollisuus*, kunnossapitovelvollisuus*

holhoojahallitus

holhoojahallitus

holhoojan tarjoama hoito

holhoojuustodistus*

holhottava, holhokki

holhousajan hallituksen tutkintaoikeus

holhous, holhoojana toimiminen

holhouskirja

holhouslautakunta

holhoustoimikunta, holhouskamari

hollikyyti, hollikyyditys

hollivuoroluettelo

hopeakamariapulainen*, hopeakamaripalvelija*

hopeakirjuri

hopeanihti*, hopea-apulainen*

hopeanvaihtovelvollisuus*

hopeatulli*

hopeavero

hopeavähennys*, hopeanvaihtomaksu*

hospitaalijärjestys, hospitaalien järjestyssääntö

hospitaalikymmenykset*

hospitaalilääkäri, sairaalalääkäri

hospitaalimaksu, hospitaalivero

hospitaalin esimies, sairaalan esimies

hospitaalinpalvelija*

hospitaaliraha*, spitaalisairaalavero

hospitaalisaarnaaja, sairaalasaarnaaja

hospitaali, spitaalisairaala

hospitaalitila, sairaalan aputila

hospitaalivaliokunta

hospitaaliveljeskunta, hospitaliitit

hospitaalivilja*, sairaalavero*

hotakka

Houruhuone Helsingin kaupungin tykönä

hovi

hoviapteekkari

hoviapulainen*

hoviarkkitehti

hoviartiklat

hoviauditööri, hovin sotatuomari

hovihammaslääkäri

hovihankkija

hovihankkija

hovihumanisti*

hovi-insinööri

hovi-intendentti

hovijahtimestari, hovimetsänhoitaja, hoviriistanvartija

Hovijahtitelakan palveluskunta*

hovijalokiviseppä

hovijunkkari

hovijuomanlaskija

hovijärjestys*

hovikalenteri

hovikamreeri

hovikansleri

hovikansleritoimituskunta*

Hovikanslia

hovikanslian vahtimestari

hovikanslisti

hovikapellimestari

hovikapellipalvelija, kapellirenki (hovi)

hovikappeli

hovikassööri, hovikassanhoitaja

hovikatselmusluettelo*

hovikavaljeeri

hovikeittiön palveluskunta

hovikeittiön valvoja*

Hovikellari*

hovikellarimestari

Hovikellarin kirjuri

hovikelloseppä

hovikirjanpitäjä

hovikirurgi

hovikondiittori, hovin sokerileipuri

hovikonsistori

hovikonttori*

Hovikonttori

hovikoulu

hovilakeija

hovilaulaja, hovilaulajatar

hovileipuri, hovikondiittori

hovileiri

hovilinnanoikeus

hovilippue*

hovilääkäri

hovilääkäri

hovimaalari

hovimaalari, hovin muotokuvamaalari

hovimajoittaja, hovifuriiri

hovimajoitusmestari, hovin majoitusmestari

hovimarsalkka

hovimenosääntö, hovikunta, hovivirkakunta

hovimestari

hovimestari

hovimestari

hovimestari

hovimetsästäjä

hovimies

hovimies, hovipalvelija

hoviminiatyristi, hovin miniatyyrimaalari

hovimusiikin ylijohto*

hovimuusikko

hovimuusikko

hovinainen

hovinainen

hovinaiset

hovinaisten pöytä*

hovin alitallimestari

hovinarri

hovineiti

hovineito (myöhäiskeskiaika)

hovin elintarvikevaraston palveluskunta

hovineuvos

hovineuvos

hovineuvos

hovineuvos

hovin huonekamarin palvelija

hovin kirjansitoja*

hovin koruompelija

hovin käsittelyyn alistettujen rikosasiain luettelo*

hovin livreepukuinen palveluskunta

hovin miekkamestari*, hovin miekkailunopettaja

hovinotaari

hovin palveluskunta

hovin palveluskunta

hovin pursitelakka*

hovin taloudenpito, hovin taloudenhoito

hovin tanssimestari*

hovin vahtimestari

hovin valtamarsalkki, hovin valtakunnanmarsalkka

hovin vierasasukki*

hovin virkakunnan lahjaeläkekassa

hovin ylikokki

hovioikeuden aktuaari, hovioikeuden arkistonhoitaja

hovioikeudenapulainen*

hovioikeuden asessori

hovioikeudenasianajaja

hovioikeuden auskultantti

hovioikeuden kanslisti

hovioikeuden katselmus*

hovioikeuden kirjaaja

hovioikeuden kirjasto

hovioikeudenneuvos

hovioikeuden notaari

hovioikeuden postivirkailija

hovioikeuden presidentti

hovioikeuden pronotaari '

hovioikeuden päivystävät asessorit*

hovioikeuden pöytäkirjanpitäjä

hovioikeuden sihteeri

hovioikeuden tutkinto

hovioikeuden varapresidentti

hovioikeuden ylimääräinen notaari

hovioikeus

hovioikeuspiiri

hoviorkesterin henkilökunta

hoviorkesterin ja näytösten kuninkaallinen johtokunta*

hoviorkesterin johtaja

hoviostaja*, hovin hankintaostaja

hovipaashien harjoitusmestari*

hovipapisto

hovipapisto

hoviparturi*

hovipoika, nuori kamaripalvelija, kamaripaasi

hovirouva

hovirumpali

hovisaarnaaja

hoviseurakunta

hovisihteeri

hovisoittokunnan soittaja

hovisuru, hovin suruaika

hovisuurmestari*

hovitallien konttori*

hovitallimestari

hovitallin niitty

hovitalous, hovin taloudenpito

hovitalouspäällikkö*

hovitila

hovitilukset*

hovitoimituskunta

hovitrumpetisti, hovin torvensoittaja

hoviurkuri*

hovi, valtakunnan ylin johto

hovivartija*

hovivirka

hovivirka

hovivirkamies

hukkakapat*, karistekappa

Hulluinhoitorahasto

hulluinhuoneen saarnaaja, mielisairaalapappi

”hulluinhäkki”, hullujenhuone, mielisairaiden hoitolaitos (Tukholma)

hulluntutkinta*

huolenpito ja vartionti*

huolitsija, tavarantoimittaja, tavaranvälittäjä

huoltoalus

huoltoapu

huoltohenkilöstö*

huoltokoulu

huoltolautakunta

huoltolautakuntajaosto

huoltolautakuntaosasto

huoltolinja, etappilinja

huolto-ohjesääntö

huoltopoliisi

huoltoviranomainen

huomautus, muistustus, moite

huomautus, muistutus

huomautus, muistutus, moite

huomio, muistutus

huomion kiinnittäminen puheessa

huoneentaulu

huoneentaulu

huoneenvuokralautakunta, vuokralautakunta

huostaanotto

huovi

husaari, ratsusotilas

huutokaupanjohtaja

huutokaupanpitäjä

huutokaupanpitäjän vala*, meklarinvala*

huutokauppa

huutokauppa-avustaja*

huutokauppailmoitus

huutokauppakamari

huutokauppakamarin esimies, huutokauppakamarin johtaja

huutokauppamaksu

huutokauppameklari

huutokauppanotaari

huutokauppaprovisio

huutokauppapöytäkirja

huutoäänestys, suosionosoitukset

huvitilaisuus

hydrografi

hydrografinen toimisto (Tie- ja vesirakennushallitus)

hylkäys, hylkääminen

hylkäyspäätös, hylkäämispäätös

hylätty omaisuus

hylätty tavara

hylätä, julistaa hylätyksi

hylätään

hypoteekki, kiinteä pantti, kiinnitys

hypoteekkilaina

hyvin kunnioitettu ja korkeasti oppinut

hyvitysrahat*

hyvitystöiden luettelo

hyväksyntä, autorisointi

hyväksyntä- ja hylkäyskatselmus, tarkastus- ja hylkäyskatselmus

hyväksyntäkatselmus*

hyväksytty, ”sai luvan jatkaa”

hyväksyä

hyvämuistinen vanhus

hyväntekeväisyyssäätiö

hyväntekeväisyyssäätiö, hyväntekeväisyyslaitos

hyökkäysjärjestys*, sota-alusten kiilanmuotoinen hyökkäysmuodostelma

hå och hamna

häirintä, ahdistelu

Häminan hiippakunta (1743–1812)

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollinen lääketaksa Suomen suurruhtinaskunnalle*

Hänen keisarillisen majesteettinsa mitä armollisimmin Suomelle Helsingissä vahvistama lääketaksa 16. lokakuuta 1866

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa suomalaiset alamaiset*

Hänen Korkeutensa (kuninkaalliset) , Hänen Pyhyytensä (paavi), Hänen Korkea-arvoisuutensa (piispat), Korkeaarvoinen Herra (aatelinen)

Hänen Kuninkaallinen/Keisarillinen Korkeutensa

Hänen Kuninkaallinen Majesteettinsa

Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslia

Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslian apulaistoimitussihteeri*

häpeäpaalu

häpeäraha*

Härmän keuhkotautiparantola

hätäapukomitea

Hätäapurahasto

hätäkaste

hävinnyt osapuoli

häädöltä suojattu, häätämätön

häädön uhalla

hääpäivän jälkeinen päivä

häätää

häätää, yhdistää

häätöoikeus

höyrykattilain tarkastaja

höyrylaivapostitoimisto

I

id est

igumeeni

igumenia

Iho- ja sukupuolitautien klinikka

III luokan työvelvollinen

II luokan työsotamies

II luokan työvelvollinen

ikkunaraha*, puotimaksu*

illitteraatti, raadin maallikkojäsen

Ilmailukoulu

Ilmajoen ammusvarikko, Ilmajoen ammusvarasto

Ilmasotakoulu (Kauhava)

ilmavoimat

Ilmavoimien Viestikoulu

Ilmavoimien Viestivarikko

ilmiantajaosuus

ilmoittaa julkisesti, tiedottaa

ilmoitus

ilmoitus

ilmoituskirja

ilmoituskirje, aviisikirje

ilmoitus, lukijakirje (lehdessä)

ilmoitus, tiedoksianto

ilmoitus, tiedote, muistutus

iltakirkkosaarnaaja

iltakoulu

I luokan työsotamies

I luokan työvelvollinen

Imettäjäkonttori

immatrikuloida, merkitä matrikkeliin

immissionihakemus, sijoitushakemus

immissioni, sijoitus, asettaminen

immissio, sijoitus

immuniteetti, vapautus valtion velvoitteista

imperatiivinen mandaatti, pakollinen toimeksianto

importun

in blanco

in casu

in concreto

incorporatio

indigenaatti, kotipaikkaoikeus

indossaatti, siirronsaaja

indulgenssisaarnaaja*, anesaarnaaja*

in fidem

inhimillinen oikeus

Inkerin keskustoimikunta

Inkerin väliaikainen valtuuskunta

inkvisiittori

inkvisitorinen, tutkinnallinen

in margine

in natura

in nomine

in praefixo termino

insinööri

insinööridepartementti

Insinööriesikunta

insinöörikapteeni*

insinöörikenraali

insinöörikomennuskunta

[insinööri]konduktööri

insinöörikoulu

insinöörikunta, insinööristö

insinöörimekaanikko (Rautatiehallitus)

insinööriosasto (sotaministeriö, puolustusministeriö)

insinööripiiri

insinööritoimituskunta

insinööriupseeri

insinöörivälineistö, insinöörikalusto

in specie

inspehtori, tarkastaja

inspehtori, ylioppilaiden valvoja*

instituutti, laitos, oppilaitos

in summa

integriteetti, koskemattomuus

Intendentinkonttori

intendentti, hoitaja, tarkastaja, esimies

intendenttiosasto

intendenttiosasto

intendentuuri, armeijan talousosasto

intendentuurikonttori, intendentuuriosasto

in termino

internointileiri

interventio, puuttuminen, väliintulo

in toto

in totum et tantum

introdusoitu suku, Ritarihuoneen jäseneksi otettu suku

in usus

invalidihuollon lääkäri

invalidikassa

invalidikatselmus

invalidi, sotavammainen

Invalidisäätiö

inventaarikarja*

inventaariokirja, kalustoluettelo

inventaariolaivuri*

inventaarioluettelo

inventaarioluettelo, omaisuusluettelo

inventoitava irtaimisto, kalusto, esineistö, karja

investituura, kirkollinen virkaanasettaminen

irrallaan olevan eläimen haltuunotto, myös: tulot

irregulaari, vihkimiskelvoton

irregularitas ex defectu

Irtaimiston sotavahinkoyhdistys

irtaimistovouti*

irtain muinaismuisto

irtain pantti

irtolainen

Irtolaisrekisteri

irtolaisuus

irtolaisvalvonta

irtomitta, pinomitta

isoajakoa korjaava maanjakojärjestely

isojako

isojakokartta

isojaon toimittaminen

isonjaon kustannukset

isonjaon toimittamisen minimiluokitus

isonjaon täydennys

isonjaon täydennys, yksjako

isonjaon valmistelu, isonjaon valmistelutoimet

isonjaon valmistelutoimien pöytäkirja

istumajärjestys*

istunto

istuntoaika, istunnon kesto

istunto- ja puhevalta

istuntopäiväkirja

istuntopöytäkirja

istuva hallitus

isännimi, patronyymi

isäntä

isäntä, johtaja, ritari

isäntärenki, etumies

isäntärenki, etumies

isäntävanki

itineraari, retkikartta, matkakäsikirja

itsehallinto, itsemääräämisoikeus

itsekannattavuus

itsellinen

itsellinen, loinen

itsellisarviopää*, loisarviopää*

itsenäinen kaupunkiyhdyskunta

itsenäinen kotipaikkaoikeus

itsenäisen tilan vuokraaja, lampuoti

itsenäisyys, riippumattomuus

Itsenäisyyssenaatti

itsepanttaus

Itäarmeija

Itäinen rintama

itäisten alueiden käskynhaltija*

itäisten alueiden prefekti

Itä-Karjalan komitea*

Itä-Karjalan sotilashallinnon esikunta

Itä-Karjalan sotilashallinto

Itä-Karjalan toimituskunta

Itä-Karjalan toimituskunta

Itä-Karjalan toimituskunta

Itämaan kapteeni, Itämaan käskynhaltija

Itämaan vouti

Itämerendivisioona

J

jaarli

jaettu, erotettu

jaettu maatila*

jahdinvalvoja

jahtiinkutsuja*

jahtijunkkari*

jahtiluutnantti

jahtimestari, metsänhoitaja

jahtipaasi, metsästysapulainen

jahtivoudinkapat, jahtivoudille maksettava vero

jahtivouti

jakamaton

jakeluosasto

jakoasiain toimisto

jakojyvitys

jakokartta

jakokirja

jakokunta, lohkokunta

jakolaitos, maanjakolaitos*

jakolampuoti*

jakolinja

jakolista (tullikamari)

jakolohkojen määrääminen, jakosuunnitelma

jako, lohkominen, ositus

jakomies

jako-osakas

jako-osuus, jakopalsta

jakoperuste

jakopäivä

jakoraja

jakotuomio

jalan kulkeva viestinviejä

jalan liikkuva tykistö, jalkatykistö

jalkamaa, sivuakkreditoitu lähettilään toimintamaa

jalkamies

jalkaposti

jalkaposti, jalan kuljetettava posti

jalkapostimies*

jalkapuu, jalkaraudat

jalkapuunihti*, vanginvartija*

Jalkaväen Aliupseerikoulu

Jalkaväen Kapitulanttikoulu

jalkaväenkenraali

jalkaväenlippueen päällikkö, jalkaväenlippukunnan päällikkö

jalkaväen sotilas

jalkaväensotilas

jalkaväen taistelukoulu (Hamina)

jalkaväen tarkastaja

jalkaväen tarkastaja

jalkaväentila

jalkaväki

jaloin liikkuva tykkimiehistö

jalometallivalvoja*

jalostuslaitos

jaontäydennys

jaotusvero*, palkkaverojärjestelmän mukainen vero

jatko-opisto

jatkuvuusperiaate, kontinuiteettiperiaate

jauhettava tullivilja*

jauhotuotto, jauhosaanto

jefreitteri

johannittaprovinssi*, johanniittain voutikunta*

johtaja

johtaja

johtava lääkäri, ylilääkäri

johtokivi

johtokunta

johtokunta, johto

johtolaiva*

johtomerkki, johtopuomi

jokamies, kansanmies, rahvas

jollekin maksettavaksi asetettu velkakirja

jonkun/jollekin kunniaksi

jonkun jäsen

jousi

jousiampuja

jousi, jousivero

jousiluku

jousimanttaali

joutomaa, impedimentti

juliaaninen kalenteri

juliaaninen majesteettilaki*

julistaa päättyneeksi

julistaa, saattaa tiedoksi, julkistaa

julistaa (valtiopäivät alkaneiksi)

julistus

julistuskirja, manifesti

julistus, määräys, plakaatti

julistus, tiedonanto

julkaiseminen

julkaiseminen, promulgointi

julkaisemmattomat kirjoitukset

julkaista, promulgoida (laki tai tiedoksianto)

julkinen anteeksipyyntö

julkinen ja renovoitu asiakirja

julkinen maanmittaus

julkinen notaari

julkinen notaari

julkinen toimitus, virallinen toimitus

julkinen virasto

julkinen, yleinen

julkipanoaika, kuulutusaika, nähtävilläoloaika

julkiset rakennukset

julkiset työt

julkiset valtuutetut, julkiset asiamiehet

julkisoikeus

julkisoikeus

julkistaa, tehdä julkiseksi

julkisten rakennusten hoitaja

julkistettu (kaupunginkokouksen) päätös

jumalallinen oikeus

Jumalan armosta

jumalattomuus, kunnioittamattomuus, velvollisuuksien laiminlyönti

jumpru

jungmanni, aloitteleva kansimies, laivapoika

junkkeri

juoksija, juoksulähetti

juoksuposti*

juomanlaskija*

juridinen toimisto

justitiaari*, kuninkaan lainkäyttäjä*

justitiaari, (pienemmän kaupungin) pormestari

justititaari, lainpitäjä

juttujako

juttukirjoitus

juttuluettelo

juttuluettelo*

juustonvallmistuksen konsulentti

juutalaisohjesääntö

jyrkänne, lehtimetsäinen kivikkomäki (vasara eli hamarjako)

jyvitys- ja luokitusluettelo

jyvitysluettelo

jyvitysluettelo

Jägerhornin rykmentti

jäljennös, kopio

jälkeläinen

jälkikirjoitus, lisäys kirjeeseen

jälkikäteen maksettu vero*

jälkisäädös, kodisiili

järjestely- ja liikekannallepano-osasto (puolustusministeriö)

järjestelykomitea (kirkko), palkkainjärjestelykomitea

järjestelyosasto

järjestelyosasto (suojeluskunnat)

järjestelytoimisto

järjestysasia

järjestysasia

Järjestyslipusto, Saksanniemen Järjestyslipusto, Saksannniemen ratsupoliisikoulu

järjestysmies (kaupunki)

järjestysmies (kaupunki), palovartija

järjestysmies, ”moraalinvartija”

järjestysmies, vahtimestari

järjestysoikeuden jäsen, neuvosmies

järjestysoikeus

järjestyspoliisi

järjestysrikkomus, politiarikkomus

järjestyssääntö

järjestystuomari

järjestystuomari

järjestäytymätön esikaupunkiasutus

jäsen

jäseneksiottamisseremonia*

jäsenluettelon avulla kerätyt varat, keräyskirjavarat

jäsen, varajäsen, sijainen

jättää hakemus, jättää anomus

jättää jonkun huostaan, jättää jonkun haltuun

jättää käsiteltäväksi, panna vireille, saattaa käsiteltäväksi

jäädä rankaisematta, jäädä ennalleen

jääkäri

jääkärijoukkue

jääkärirykmentin ratsumies

jääkärirykmentti

Jääkäritoimisto (1918–1922)

jääkäriupseeri

jääkärivero

jäännösmaa*

jäännösäyrityinen

jääveneen laivamies*, jääveneen miehistön jäsen

jäävouti*

K

kaaderiarmeija

kaaderi, kantahenkilöstö

kaakinpuu, häpeäpaalu

kaapeli- ja verkkosuunnittelukonttori

kaapparikirja*

kaappari, merirosvo

Kaarle XII:n postiuudistus

kaartilainen, henkivartiokaartin sotilas

kaartinsaarnaaja

kaartin vänrikki

kaasumestari (Valtionrautatiet)

Kaasusuojelukoulu

kaasusuojelutoimisto (puolustusministeriö)

Kaatuneiden evakuoimiskeskus

kaavakokoelma, mallikirjekokoelma

kabinetin reistraattori, kabinetin kirjaaja

kabinetti

kabinettiasia

kabinettikäsky

kabinettilainkäyttö

kabinettilähetti, kabinettikuriiri

kabinettisihteeri

kabinettisihteeri

kadetti

kadetti*

kadettikomppania

kadettikoulu

Kadettikoulun Merikadettiosasto

Kadettikoulun meripuolustusosasto

kadettiupseeri

kadonnut tila*, olematon tila*

kaduntekovelvollisuus

kahden messun suorittaminen saman päivän aikana

kahdennusrykmentti*

kahvimaksu

kaikkein alamaisin, nöyrin

kaikkein armollisin

kaikkein korkein

Kaikkein pyhimmän Vapahtajan Sääntökunta, birgittalainen luostarisääntö

kaikkien säätyjen täysistunto

kaisvosalan virkakunta, kaivosalan menosääntö

kaivertaja (raha)

kaivoksen kirjuri

kaivomestari*, terveyslähdemestari*

kaivosalan tutkinto, vuoritutkinto

kaivosalan virkakunta

kaivosmekaanikko*

kaivosmies, vuorimiestilallinen

kaivosmittaaja*

kaivospiiri

kaivospiirin rajakivi

kaivospäällikkö

kaivosten tekninen virkakunta*

kaivosten teknisen virkakunnan valvoja*

kaivostyöläinen

kaivosvouti

kaivosvouti (Bergslagen)*

kaksijako, kahtiajako

kaksijakosakko

kaksikas

kaksi kertaa viikossa saapuva posti

kaksinkeetaiset palvelusvuodet

kaksinkertainen säteriratsutila*

kaksinkertaistaminen

kaksinkertaista palkkaa saava palkkasotilas

kaksinnusrykmentti

kaksoiskuitti

kalakymmenykset, kaloina maksettava kirkollinen kymmenysvero

kalamestari*

kalaporvari*

kalaräkäri*, kalantarkastaja*

kalastajakoulu

kalastuksentarkastaja, kalastuksentarkastuslaitos

kalastuksenvalvoja

kalastusbiologi

Kalastushallitus

kalastusinsinööri

kalastusintendentti, kalastuksentarkastaja

kalastusneuvos

kalastusrahasto

kalastusvaliokunta

kalastusvouti*

kalatulli*

kaleerilaivasto*

kalendaario, kirkollinen kalenteri, kalenteri

kalenteri, almanakka

kalfaktori, sotilaspalvelija

kalkinmittaaja*

kalliinajanlisä

kallioperägeologi

Kalmarin sopimus, Kalmarin resessi

kalmarin säädökset

kalustokirjuri

kalustoluettelo

kalustoon kuuluva esine, käyttöesineistö

kamari

kamari

kamari

kamariarkisto

kamariherra

kamariherra

kamarijunkkari

kamarijärjestys

kamarikanneviskaali*

kamarikirjuri

kamarikirjuri

kamarikollegio

Kamarikollegion kanslia

kamarikollegion lääninkonttori

kamarikollegion Ruotsin lääninkonttori

kamarikollegion Suomen lääninkonttori

kamarikollegio (Pietarissa)

Kamarikomissio

kamarikonttori

kamarikonttori

kamarikonttori (Pietarissa)

kamarilaitos*, valtiovarainlaitos

kamarilakeija

kamarimestari*

kamarimestari, valtiovarainhoitaja

kamarineito, seuraneiti

kamarineuvosto

kamarineuvosto, kamarineuvos

kamarinhoitaja*

kamarioikeus

kamarioikeusneuvos

kamaripalvelija

kamaripalvelija

kamaripalvelija

kamaripalvelija (kirkko)

kamaripalveluskunta*

kamaripiika*

kamaripresidentti*

kamarirenki

kamarirevisioasessori*

kamarirevisiokomissaari*

kamarirevisioneuvos

kamarirouva

kamari-, talous ja kauppavaliokunta

kamaritoimituskunta

kamaritoimituskunta

kamaritoimituskunta

kamarivahti*, halltsijan ovenvartija*

kamarivahtimestari*

kamarivaliokunta

kamariviskaali

kamariviskaalinkonttori

kameraaalilainoppi

kameraalihovi

kameraalihovin veronperintälaskelmat* (Vanha Suomi)

kameraalinen, kameraali-

kameraalinen tila

kameraalineuvos, neuvos

kameraalitutkinto, (myöh. alempi hallintotutkinto)

kameralisti, virkamies, alempi hallintovirkamies

kamreeri

kamreeri (lääni)

kamreerinkonttori

kamreerinkonttori

kanaalin henkilökunta

kanavainsinööri

kanavakasööri

kanavalaitos

kanavamaksu

kanavan kirjanpitäjä

kanavanpäällysmies, kanavanvalvoja*

kanavan päällystö

kanavapäällikkö, kanavan päällikkö

kaniikintila, kaniikintalo

kaniikinvala*, kanunkinvala*

kaniikinvirka

kaniikkien läsnäolomaksu

kaniikkien osuus*

kaniikki, kanunki, tuomioherra

kaniikki, tuomioherra

Kannaksen armeija

kanne

kanne, kanneoikeus

kannekirjelmä, haastehakemus

kannekirjelmä, kannekirja

kannekirjelmä, liite

kanneraha

kanneviskaali

kanneviskaali

kanneviskaalin konttori

kanneviskaalin konttori

kanneviskaalin toimi

kanoninen ikä

kanoninen oikeus

kanoninen oikeus, katolinen kirkko-oikeus

kanoninen osuus (kolehdista)

kanoninen tehtävä

kanonisointiprosessi

kanonisointi, pyhimykseksi julistaminen

Kansainliiton asiain toimisto

kansainoikeus (roomalaisen oikeuden osa)

Kansainvälinen rautatieliitto

Kansainvälinen rautatieliitto

kansakoulu

kansakoulujen kuraattori

kansakoulujen piiritarkastaja

kansakoulujen ylitarkastaja

kansakoulunopettaja

kansakoulunopettajaseminaari, kansakouluseminaari

kansakouluntarkastaja

kansakouluseminaari naisopettajille, kansakoulunopettajaseminaari naisopettajille

kansalainen

Kansalaiskorkeakoulu

Kansalaiskorkeakoulu

kansalaisluottamus

kansalaisoikeudet

kansalaisoikeus

kansalaisoikeus, kansalaisuus

kansalaistaminen

kansalaisuuskirja

kansalaisuustodistus*, naturalisointitodistus*, kansalaisuudenmyöntötodistus*

kansallinen väestö

kansallisen lääkintölaitoksen valvova elin

kansallisuustodistus, kansallisuussertifikaatti

kansanhuollon hallinto*

kansanhuolto

kansanhuoltolautakunta

kansanhuoltoministeriö

kansanhuoltonministeri

kansanhuoltopiiri

kansanhuoltopäällikkö

kansanhuoltotoimisto

kansanhuoltotoimisto

kansankirkko

kansanopetuksen järjestämisen keskushallitus*

kansanopisto

Kansanvaltuuskunnan oikeusosasto

kansanäänestys

kansa, väki, rahvas, tavallinen kansa

kansleri

kansleri

kanslerikilta

kanslerinvirka, kanslerikausi

kanslia

kansliahenkilökunta

kansliajunkkari*

kansliajärjestys

kansliakirjanpitäjä*

kansliakollegio

kansliakollegion presidentinsihteeri

kansliakollegiotoimituskunta

kansliakuulustelu

kansliakuulustelu (irtolaisuudesta epäillyn)

kansliakuulustelu (rikkomuksesta epäillyn virkamiehen)

kanslialisä (kirkkoherra)

kanslialähetti

kansliamaksu

kansliamaksu*

Kanslian arkisto

kanslianeuvosto, kanslianeuvos

kanslian kirjansitoja

kansliaoikeus

kansliaosasto

kansliapalvelija*

kansliapalveluskunta

kansliapaperi*

kansliaposti

kansliapresidentin konttori

kansliapresidentti

kansliapäällikkö

kansliaselvitys

kansliasihteeri (Kuninkaan kanslia)*

kansliatoimikunta (eduskunta)

kansliatoimisto

kansliatoimisto, kansliatoimituskunta

kansliatoimisto (pääesikunta)

kansliatoimituskunta

kansliatoimituskunta

kansliatutkinto

kansliavahti*

kansliavala

kansliavartija*

kanslia, virasto, toimisto

kanslia, virasto, toimisto

kanslisti

kanslisti

kanslisti (Kuninkaallisen Majesteetin kanslia)

kanta-apteekki

kantaja

kantakirjakonsulentti*

kantakortti, sotilaskantakortti

kantaluettelo

kantamus

kantapappila*, pappistilan emätila*

kantaruotu*, ruodun kantatila

kantarustholli

kantarustholli*, kantaratsutila*

kantatila

kantatila, emätila

kantelija, kantaja

kantelukirje, valituskirjelmä

kantohinta

kantonisti

kantoposti

kantoraha

kantovero

kantoäyrit*

kanttiininpitäjä

kanttori

kanttori

kanttori-urkuri

kanuunanvalaja*

Kapakkakomppania

kapakkavuokrarahat

kapakkavuokraus

kapakkavuokraus, kapakkaoikeuksien edelleenvuokraus*

kapanala

kapitulaari*, tuomiokapitulin jäsen

kapitulaatio, antautuminen, antautumissopimus

kapitulantti, kanta-aliupseeri

kapitulanttisopimus*

kapitulinkirja*, tuomiokapitulin protokollakirja

kapitulinpöytä

kapitulintilukset

kapitulipäiväkirja*

kapituli, ritarikunnan hallitus

kaplaaki

kappalainen

kappalainen

kappalainen

kappalaisen apulainen

kappalaispappila, kappalaistila

kappalaispappila, pikkupappila

kappalaispappila, pikkupappila, kappalaisen virka-asunto

kappalaisvero

kappeli

kappelikunta

kappeliseurakunta

kappeliseurakunta

kappeliseurakunta

kappeliseurakunta

kapteeni

kapteeni

kapteenikommodori, kapteenikomentaja*

kapteenimekaanikko

kapteenliluutnantti

kapyysimaksu*

karabinieeri

karaktäärivaltakirja*

karanteeni

karanteeniasema

karanteenilippu

karanteenilippu

karjakymmenykset

Karjalan jääkärirahasto (sotilaskassa)

Karjalan kaartin rykmentti

Karjalan pakolaisten sielunhoitopiiri

Karjalan tutkijakunta

karjanhoitokoulu

karjanjalostuksen ja -hoidon konsulentti*

karjan jalostulaitos

Karjanmyyntiosuuskuntien keskusjärjestö

karjatila, siittola, navetta

karjavero*

karjavero

karlskrivning

karoliini, kaarlelainen, Kaarle XII:n soturi

karoliinitaalari, karoliini

karpionmaa

karsseri, arestihuone, putka

kartanonvoutikunta*, kartanolääni

kartanonvouti, talonvouti, pehtoori

kartano-oikeus

kartano-oikeus

kartanpiirtäjä, kartoittaja, kartografi

kartastotöiden osasto

kartografinen osasto

kartografinen toimisto

kartoittaa

karttaan merkitsemätön kirje*

karttaluonnos

karttarevisiokirja*, maanmittaajien tarkistuskirja

karttaselitys

karttunut vero, karttunut korko

kartuntaluettelo, hankintaluettelo

kasarmi

kasarmirakennustoimisto* (sotaministeriö)

kaskiseura, kaskiyhtiö

kassa-arvio

kassaatio

kassaatio-oikeus, kassaatiotuomioistuin

kassaerä

kassa- ja kirjanpito-osasto

kassajäännös, kassasaldo

kassakirja

kassa- kirjanpitotoimisto* (puolustusministeriö)

kassakirjuri*

kassakomissaarin konttori

kassakomissari*

kassakonttori

kassakreditiivi

kassakreditiivitili

kassalaskelma

kassaluettelo

kassamiehet

kassanhoitaja

kassanhoitaja

kassanhoitopiiri (Valtionrautatiet)

kassanlisä

kassantarkastus

kassapäiväkirja

kassaraatimies*

kassa, rahasto

kassaselostus

kassaseteli

kassatili

kassatili

kassavajaus

kassavaje, kassavajaus

kastajaisrahat*, kastajaismaksu*

kastekirja, kastettujen kirja

kastellaani, linnäpäällikkö

kastemaksu, kasterahat*

kastetodistus

kasvatti*, kasvattiorja*

kasvattilapsi

kasvattiyliopisto

kasvatusasiain sihteeri

kasvatusavustus

kasvatuskomissio

kasvatuslaitos

kasvatuslautakunta

Kasvatusopillinen korkeakoulu

kasvatusopin tutkinto

kasvatustarkastaja

katasterikartta, maakartta, maaverokartta

katedraalikoulu

katedraalikoulu

katedraalikoulun apuopettaja

katedraalikoulun järjestyksenvalvoja

katedraalikoulun järjestyksenvalvoja

katedraalikoulun luokka

katedraalikoulun rehtori

katedraali, tuomiokirkko

katekeetta

katekeetta

katekeettakoulu

katekismuskomitea

katokatselmus*

katolinen hautajaisseremonia

katsastus (käsityötavaroiden), tarkastus

katsastusmestari, tarkastusmestari

Katsaus valtakunnan verotukseen 1530–33*

katselmuksen suorittaja, katselmusmies

katselmus

katselmus, katselmustoimitus

katselmus, katselmustoimitus

katselmuskirja

katselmuskirja

katselmuskirjuri

katselmuskirjuri, kutsuntakirjuri

katselmuskirjurin virkatalo, palvelukseenottokirjurin virkatalo

katselmuskomissaari*, kutsuntakomissaari*

katselmuskorvaus*

katselmuslautakunta

katselmuslautakunta, tarkastuslautakunta

katselmusluettelo

katselmusluettelo, miehistöluettelo

katselmusmies

katselmusmuonitus*, vuosittaisen armeijan tarkastuksen yhteydessä tarjottu ruoka

katselmusoikeus

katselmuspöytäkirja

katselmus (sotaväki), nimenhuuto

katselmus, tarkastus

katselmustuomio

katselumusluettelo*

kaunopuheisuuden ja politiikan (valtio-opin) professori

kaunopuheisuuden lehtori, kaunopuheisuuden opettaja

kaunopuheisuuden professori

kaupaksi käymätön, luovuttamaton

kaupanvastaaja

kaupanvastuu

kauppa-agentti, kauppa-asiamies

kauppa-asessori

kauppa-asiamies

kauppa-asiamies, kauppa-agentti

kauppa- ja informaatiotoimisto*

kauppa- ja manufaktuurivaliokunta

Kauppa- ja merenkulkuosasto

kauppa- ja taloustoimituskunta

kauppa- ja teollisuushallitus

kauppa- ja teollisuuskomissio

kauppa- ja teollisuusministeri

kauppa- ja teollisuusministeriö

kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto

kauppa- ja teollisuustoimituskunta

kauppakamari

kauppakaupunki, kaupunki

kauppakaupunkilainen, sisämaakaupunkilainen, maakaupunkilainen

kauppakojumaksu

Kauppakollegio

kauppakollegio

kauppakollegio

kauppakomissaari

kauppakomppania

kauppakylä

kauppala

kauppala

kauppala

kauppalaivastosta värvätty merisotilas

kauppalanhallitus

kauppalanjohtaja

kauppalanvaltuusto

kauppamaksu

kauppamiesvero*

kauppaneuvos

kauppanotaari

kauppaoikeus (keskiaika)

kauppaoppilaitos

kauppaosasto (elintarveministeriö)

kauppapoliittinen osasto

kauppapormestari

kauppaporvari*

kauppaprivilegio*,

kauppapäällikkö*

kaupparauha*, markkinarauha*

kaupparekisteri

kaupparekisteriosasto

kauppasopimus

kauppatoimituskunta

kauppavaliokunta

kauppavalvoja

kauppiaat, kauppamiehet

kauppias (Itä-Suomi)

kauppias, kauppamies

kauppiaskunta*, kauppiaat

kauppiasraatimies

kaupungille maksettava satamatulli, tuulaaki

kaupunginaksiisi*

kaupunginaktuaari

kaupungin alempi virkamiehistö, kaupunginvirkalijat

kaupunginapteekkari

kaupunginapteekki

kaupunginapulainen*

kaupunginarkisto

kaupunginarkkitehti

kaupungin asemakaava

kaupunginasiamies

kaupungin asukakkaiden kokous

kaupunginbakteriologi

kaupunginbesmaani*

kaupunginduuma, kaupunginneuvosto

kaupungin edusmieskokous*

kaupungin esimies*

kaupungingeodeetti

kaupungingpoliisi

kaupungin hallinto

kaupunginhallitus

kaupungin hintaluettelo

kaupunginhuutokauppa

kaupungin huutokauppameklari, kaupungin huutokaupanvetäjä

kaupungininsinööri

kaupunginjohtaja

kaupunginjohtaja (arvonimi)

kaupunginkamreeri

kaupunginkamreeri

kaupunginkappalainen

kaupunginkassa

kaupungin kauppakollegio, kaupungin kauppavirasto

kaupungin kellonasettaja

kaupungin kellonsoittaja

kaupunginkirja*

kaupunginkirja*

kaupunginkirja*, kaupungin nimissä laadittu kirjallinen todistus*

kaupunginkirjasto

kaupunginkirjaston hoitaja

kaupunginkirjuri

kaupunginkirjurin virkavala

kaupunginkirurgi

kaupunginkivalteri*

kaupungin komentaja

kaupungin kylpylaitos

kaupungin käsiteollisuuskollegio, kaupungin käsiteollisuusvirasto

kaupunginkätilö

kaupunginlaki

kaupunginlaki

kaupungin lakikirja

kaupunginlääkäri

kaupunginlääkäri

kaupunginlääkäri

kaupunginlääkäri, kaupunginfysikus

kaupunginmaa

kaupunginmaistraatti

kaupungin majoitusmestari*

kaupunginmajuri

kaupunginmaksu

kaupunginmarkkinat

kaupunginmeklari*

kaupungin merisotilas, kaupunginmatruusi*

kaupunginmittaaja*, kaupungin mittausmies*

kaupunginnotaari

kaupungin oikeuskollegio, kaupungin oikeusvirasto

kaupunginosahallinnon esimies*

kaupunginosan palontorjunnan johtaja

kaupunginosapoliisi*, poliisivirasto

kaupunginosavartio*

kaupunginpaimen

kaupungin palolaitos

kaupunginpalvelija

kaupungin panimotyöläinen

kaupunginparturi*

kaupunginportin kantaja*

kaupunginpresidentti*

kaupunginprofossi, profossi, piiskaaja

kaupunginpuomi*

kaupunginpuutarhuri

kaupunginpäämies*

kaupunginpöytä*, kaupungintilus

kaupunginraadin täyskokous, kaupunginraadin valintakokous, kaupunginraadin Valpurinyön kokous

kaupunginraati, kaupunginneuvosto

kaupunginrahastonhoitaja

kaupungin rakennuskirjuri*

kaupungin rakennusmestari

kaupunginrakennusmestari

kaupunginreviisori, kaupungin tilintarkastaja

kaupunginrovasti*

kaupungin rummunlyöjä

kaupunginsaarnaaja

kaupunginsihteeri

kaupunginsilta*

kaupunginsilta*

kaupunginsinetinkirja*

kaupunginsinetti

kaupunginsyökäri, kaupungin tullivirkailija

kaupungintalo

kaupungin taloudenhoitaja

kaupungin talouskollegio, kaupungin talousvirasto

kaupungin tilanhoitaja

kaupungintodistus*

kaupungin tuomiokirja

kaupungintykistö*

kaupungin työmies

kaupunginvahtimestari

kaupungin vahtimestari

kaupunginvaltuusto

kaupunginvaltuutettu

kaupunginvanhimmat

kaupunginvankila

kaupunginvankila

kaupunginvenerologi

kaupunginvero*

kaupunginvirkailija*

kaupunginvirkailija, apulainen

kaupungin virkamiehistö

kaupunginviskaali

kaupunginviskaali

kaupunginvoudin kanslia

kaupunginvouti

kaupunginvouti, poliisimestari

kaupungin yksityismarkkinat

kaupunki

kaupunkiduuma, kaupunginraati, kaupunginneuvosto

kaupunkien erillistulot

kaupunkien karjavero

kaupunkien lahjoitusmaa

kaupunkien välinen, kaupungit yhdistävä

kaupunkien yksityiset varat*, kaupunkien omassa käytössä olevat varat*

kaupunki jolla ei ole hallintoaluetta*

kaupunkikaräjät*

kaupunkikokous*

kaupunkikoulu

kaupunkikunta

kaupunkilainen*

kaupunkilainen, porvari

kaupunkilainen, porvari

kaupunkilaisoikeus

kaupunkilaisvartiosto*, porvarivartiosto*

kaupunkiluotsi

kaupunkiporvari*

kaupunkiruotu*

kaupunkiseurakunta

kaupunkisuunnitteluosasto (Rakennushallitus)

kaupunkitalonpoika*

kaupunkitalon rasite, kaupunkilaisservituutti

kaupunkiyhteisö, kaupunki*

kauttakulku, kauttakulkuoikeus

kavaljeeri

kavaljeeriesiratsastaja

kavaljeerikuski

kavaltaa

kavasmaksu*

kehno, hylättävä, hyväksymiskelvoton, epätodennäköinen

kehruuhuone

kehruuhuoneentarkastaja*, kehruuhuoneenjohtaja*

kehruuhuonelääkäri

Kehruuhuonerahasto

kehruuhuonesaarnaaja, kehruuhuoneen saarnaaja

kehruuhuonevanki

kehruuhuonevarat

kehruu- ja kutomismestari (nainen)*

keisari

keisarillinen kirkkoherrakunta

Keisarillinen komitea

Keisarillinen koskenperkausjohtokunta

keisarillinen notaari

Keisarillinen Suomen senaatti

Keisarillinen Suomen ylisotaoikeus, Suomen sotaylioikeus

Keisarillinen Turun Akatemia

Keisarillisen Aleksanterin -yliopiston farmasian laitos

Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirjasto

Keisarillisen senaatin yleinen kanslia

keisarilliset valtamerkit

keisarin käsikassa

keittiökirjuri*

keittiömestari

keittiömestarinrahat*, keittiömestarivero*

keittiöpaashi*

kelkkapeninkulma

kellarimestari

kellarimestari, ekonomi

kellaripalvelija

kellaripalvelija

kellaripalveluskunta*

kellarivapaus*, ravintolavapaus

kellonsoittaja

kellotorni, kellotapuli

kellovero

kemian jaosto*

Kemin Lappi

kengityskoulu

kenraali

kenraaliadjutantin toimituskunta, pääadjutantin toimituskunta

kenraaliadjutantti,pääadjutantti

kenraaliadjutantti, sotaa käyvän armeijan kenraaliadjutantti*

kenraalieversti

kenraalikapituli, yleiskapituli

kenraalikunta

kenraalikunta

kenraalikuvenrööri

kenraalikuvernementti

kenraalikuvernementti

kenraalikuvernööri, käskynhaltija

kenraalikuvernöörin apulainen

kenraalikuvernöörin kanslia

kenraalikuvernöörin Suomen sotaväen esikunta

kenraalikuvernööri (Ruotsin vallan aika)

kenraaliluutnantti

kenraalimajuri

kenraalimarssi, hälytyssoitto

kenraaliministeri, fransiskaaniveljeskunnan kenraali

Kenraali Schaumanin komitea* (1919)

kenttäambulanssi

kenttäarmeija

kenttäasevarikkomestari*, kenttätykistömestari*

kenttäauditööri, kenttäsotatuomari

kenttä- ja varuskuntasairaala

kenttäjääkäri

kenttäkassa

kenttäkasööri

kenttäkirurgi

kenttäkomissaari, sotakomissaari

kenttäkonsistori, kenttätuomiokapituli

kenttälasaretti, kenttäsairaala

kenttälääkäri*, lääkintäupseeri, sotilaslääkäri

kenttämajoitusmestari*

kenttämakasiini

kenttämarsalkkaluutnantti

kenttämittaajakunta*

kenttämittausupseeri

kenttämuonitusmestari*

kenttänotaari

kenttäoikeus

kenttäpalvelus

kenttäpatteri

kenttäpiispa

kenttäpiispantoimisto

kenttäposti

kenttäpostikonttori

kenttäpostimestari*

kenttäreviisori

kenttäsaarnaaja

kenttäsairaalakanslia*

kenttätuomari

kenttätykistö

kenttätykistö

kenttätykistö*

Kenttätykistön ampumakoulu

Kenttätykistön Kapitulanttikoulu

kenttätykistörykmentti

kenttävarusteisto, kenttämenosääntö

kenttäylioikeus

kenttäylioikeus

keppikerjäläinen*

kerjuumerkki*

kerjuupassi, kerjuulupa

kerjäläismunkisto, kerjäläisveljeskunta

kerjääminen, kerjuu

kerrannaisarvoinen raha*

kerran viikossa saapuva posti

kersantti

kerta (rikos)

kertoelma, kertoelmaosa, resiitti

kertomus, selostus

kertomus valtion hallinnosta ja tilasta*

keskeyttäminen, peruuttaminen

keskeyttää, lykätä, peruuttaa

keskeytysluettelo

keskeytysotsikko

keskiaikainen veroyksikkö Itä-Suomessa

keskikoulu

keskimmäiset lait

keskimäärävero*

keskinen rintama

keskiosat

keskitysleiri, internointileiri (jatkosota)

keskusammattikoulu

keskushallinto

keskushallintoviranomainen

keskushallitus

keskus- ja lääninvankila

keskusjaosto (suojeluskunnat)

keskuskanslia (eduskunta)

keskuskauppakamari

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja

Keskuskomitea

keskuslaitos

keskuslaitteiden konttori, keskuslaitteiden toimisto

keskusosasto (sotaministeriö)

keskusosasto (sotaministeriö, puolustusministeriö)

keskuspanttikonttori*

keskuspoliisi, keskus- eli opetuspoliisi

keskustaloushallinto*

keskustelupöytäkirja

keskusvankila

keskusvirasto

kesti-isäntä*, talvehtivan kauppiaan majoittava henkilö

kestikievarikyyti

kestikievarikyyti, majatalokyyti

kestikievarinpitäjän oikeudet

kestiraha*, vierailevan porvarin maksama asumiskorvaus

kestiruotukomppania*, ruotupalkanlisäsotilaista värvätty komppania

kestiruotumerisotilas*

kestiruotu*, ruotupalkanlisä, kotiintuloraha, kotiintuloedut

kestit

kestitys

kestitysvelvollisuuden vastikevilja*

kestitysvero

kesäasema*

kesäkäräjät

kesävero*

ketunnahkamaksu*

keuhkotautihuoltola, tuberkuloositoimisto

kevyt rakuunaosasto (suomalainen)

Kevään 1941 Suomen komitea*

kidutus

kielenkääntäjä

kielenkääntäjä

kielenkääntäjäkonttori

kielialue, kielijaosto*

kielimestari

kielimestarin luokka

kielletyt alueet

kielletyt paikkakunnat

kieltolaki

kieltäytyminen viranostosopimuksesta

kiertokirje, avoin kirje

kiertokirjebulla*, paavin kiertokirje

kiertokirjeiden painatusrahasto*

kiertokirje, jakelukirje, yleiskirje

kiertokoulu

kiertävien postitoimipaikkojen esimies

kiertävä rokottaja

kiertävä sairaanhoitaja

kihlakunnalautamies

kihlakunnanarkisto

kihlakunnanarkku, tuomiokunnan arkisto

kihlakunnankatselmus

kihlakunnankatselmusoikeus

kihlakunnankatselmustuomio*

kihlakunnankirjuri, henkikirjuri

kihlakunnankirjuri, henkikirjuri, henkikirjoittaja

kihlakunnankäräjät

kihlakunnanmetsänvartija*, kihlakunnanriistanvartija*

kihlakunnanoikeuden lautakunta, kihlakunnanlautakunta

kihlakunnanoikeus

kihlakunnanoikeuteen kuuluva juttu

kihlakunnanosuus, kihlakunnan sakkorahat*, kihlakunnan osuus sakoista

kihlakunnanpalvelija*

kihlakunnanpanni*

kihlakunnanposti

kihlakunnan postitalonpoika*

kihlakunnanpostiyhdistys*

kihlakunnanprofossi, kihlakunnanpiiskuri

kihlakunnan rahvas, kihlakunnan asukkaat

kihlakunnanrovasti

kihlakunnanrovasti

kihlakunnanrovastin virka*, kihlakunnanvirka*

kihlakunnansilta

kihlakunnansinetti

kihlakunnan sinetti

kihlakunnantie

kihlakunnantuomari

kihlakunnantuomari

kihlakunnantuomari

kihlakunnantuomarin hevosten ruokintavelvollisuus

kihlakunnantuomarin kestityksestä maksettava maksu

kihlakunnantuomarin vaalilautakunta

kihlakunnantuomarin vala

kihlakunnanvalitus (valtiopäivät)

kihlakunnanvankila

kihlakunnanvoudin virka-alue

kihlakunnanvouti, kruununvouti

kihlakunnan yhteismaa

kihlakunta

kihlakuntakartta

kihlakunta (muinais)

kihlakuntatodistus*

kihlankunnanporvari*

kiinne, kiinnitys, kiinnekirja

kiinnekirja

kiinnekirja, todistus lainhuudosta

kiinniottaminen, kiinniotto

kiinniottopalkkio

kiinnityksenhaltija

kiinnitys

kiinnityspöytäkirja

kiinnitystodistus

kiinteistöeläke, syytinki

kiinteistöjohtaja

kiinteistökirja

kiinteistömeklari*

kiinteistömittaaja*

kiinteistörasite

kiinteistörasite, servituutti

kiinteistörasitukset

kiinteistörasitus

kiinteistövirasto, kiinteistötoimisto

kiinteä muinaismuisto

kiinteä omaisuus

kiinteä pantti, kiinteistöpantti

kiintiöity (sotilas)erä, sotilaiden saapumiserä

kiintopiste

kiista-asioiden kirkollinen tuomioistuin

kiistaton

kiistaton hallinta

kiistaton, kiistämätön

kiistäminen, riitautus

kiitotavara

kilometrikonttori

kilpinihti*, vaakunasoturi*

kilta, ammattikilta

kilta, ammattikunta

kiltajäsenyyden myöntäminen kuolivuoteella

kilta, kauppiaskilta, luokka, verokunta

kiltakokous

kiltaluettelo, killan jäsenluettelo

kiltasinetti

kiltatalo, kiltatupa

kiltavero, kauppiaskiltavero*

kilta, yhdistys, seura

kilttimaa

kilttiraha

kinkeri, keskitys

kinkeri, kestitysvero

kinkerikirja

kinkerikunta, kinkeripiiri, kinkeriruoti, yökunta

kinkerinlunastusmaksu

kinkerirahat*, kestitysrahat*

kinkerit, lukukinkerit

kinkerivero*, kestitysvero*

kirjaaja

kirjaaja

kirjaamo, kirjaajankonttori

kirjaamo, kirjaajankonttori (suojeluskunnat)

kirjahuutokauppakamari

kirjallinen ilmoitus tullattavista tavaroista

kirjallinen selitys, kirjallinen vastalause

kirjallinen tiivistelmä*

kirjallinen todistus oikeustoimesta (ilman oikeuskapasiteettia)

kirjallinen tuomio, ote tuomiokirjasta

kirjamyymälä

kirjanpainajanmerkki

kirjanpito

kirjanpito-osasto (elintarveministeriö)

kirjanpitotoimisto* (sotaministeriö)

kirjanpitäjä

kirjasto

kirjastoamanuenssi

kirjastoamanuenssi

kirjastonhoitaja

kirjastorahasto

kirjaus, arvopostin kirjaaminen

kirjausosasto

kirjavelka, tilisaatava

kirje

kirje

kirjediaari

kirjeenkantaja

kirjeenkantaja

kirjeenkantaja

kirjeenkantopalkkio

kirjeen liittäminen toiseen kirjeeseen

kirjeenvaihtajakomissaari*

kirjeiden kirjaaminen, kirjeiden kirjaus

kirjeiden kirjaamismaksu, kirjausmaksu

kirjeiden kopiokirja*

kirjekartta

kirjekirja

kirjekirja (lukkarinposti)

kirjelmä

kirjemaksu

kirjeposti

kirjeposti

kirjesensuuri

kirjesäkki, postilaukun sivutasku*

kirjoitettu oikeus

kirjoittaa, laatia

kirjoitus- ja laskumestari

kirjoitusvirhe

kirjuri

kirjuri

kirjurihuone*

kirjuri, kirjanpitäjä

kirjurinvärssy*

kirkkoasetus

kirkkoa tai kirkollista asiaa koskeva oikeusjuttu

kirkkohallintokunta

Kirkkohallitus

kirkkohallitus*

kirkkoherra

kirkkoherra

kirkkoherra, kappalainen

kirkkoherran apulainen

kirkkoherranapulainen

kirkkoherranapulainen

kirkkoherrankunta, pastoraatti

kirkkoherran lisätulot

kirkkoherranvala*

kirkkoherranviran valtakirja

kirkkoherranvirasto

kirkkoherranvirka

Kirkkoherran virkatalo, pappila

kirkkoherran virkatalo, puustelli

kirkkoherra, seurakunnan johtaja

kirkkojärjestys

kirkkokaari

kirkkokansa

kirkkokiinteistöt*

kirkko, kirkkorakennus

kirkkokunta

kirkkokunta

kirkkokunta, kirkkoseurakunta

kirkkokuri

kirkkokuri

kirkkokuriluettelo

kirkkokäsikirja

kirkkokäsikirja

Kirkkokäsikirjakomitea, Käsikirjakomitea

kirkkolaitos, kirkollishallinto, valtionkirkko

kirkkolaki

kirkkolaki

kirkkolakikomitea

kirkkolaulaja, kanttori

kirkkolautakunta*

kirkkomaa

kirkkomaa, hautausmaa

kirkkomaa, hautausmaa

kirkkomaakatselmus, kirkkomaan tarkastus

kirkkomaja, kirkonkymmenysvarasto*

kirkkomarkkinat

kirkkoneuvos

kirkkoneuvosto

kirkkoneuvosto

kirkkoneuvoston pöytäkirja

kirkko-oikeus

kirkkoonottomaksu*, kirkottamismaksu*

kirkkopappi*, kirkon pappi

kirkkoparaati

kirkkopatruuna

kirkkopitäjä

kirkkopoliisi

kirkkoposti

kirkkoprovinssi

kirkkorahat*

kirkkorakennusten kunnosapitoon kerätyt kymmenykset, rakennusviljat*

kirkkoreduktio

kirkkorenki*, kirkkoapulainen*

kirkkoreviisori*

kirkkoruotu*

kirkkoseurakunnankokous

kirkkotie

kirkkovaltuusto

kirkkovaltuutettu

kirkkovapaus*

kirkkovouti

kirkkoväärti, kirkonisäntä

kirkollinen ajanlasku (esigregoriaaninen)

kirkollinen asiakirja

kirkollinen, kirkolis-

kirkollinen palkkasäätiö, prebendasäätiö

kirkollinen toimi

kirkollinen tuomioistuin

kirkollinen virka

kirkollinen virkatutkinto, pastoraalitutkinto

kirkollisasiain valmistelukomitea

kirkollisasian toimituskunta

kirkolliseen virkaan nimittäminen

kirkollisen oikeudenkäynnin laiminlyönti*

kirkollisen sakkolaitoksen johtaja tuomiokapitulissa

kirkollisen viran hallinta

kirkollisessa asussa, virka-asussa

kirkolliset säädökset

kirkolliset valtaoikeudet, kirkollinen itsehallinto

Kirkollishallitus

kirkollis- ja kouluvirasto

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassa

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassa kassantarkastaja

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassam johtokunnan kamreeri

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassan johtokunnan sihteeri

Kirkollis ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassan johtokunta

kirkollis- ja opetusministeriö

kirkollis- ja opetustoimisto (sotaministeriö)

Kirkollis- ja opetustoimituskunta

kirkolliskokouksen kassa

kirkolliskokous

kirkolliskokous

kirkolliskokousedustaja

kirkollismatrikkeli, hiippakuntamatrikkeli

kirkollispäällikkö, kirkollisasiain päällikkö

Kirkollisvaliokunta*

kirkollisvero

kirkollisvirasto

kirkollisvirka

kirkollisvuosi

kirkollisvuosi

kirkonhoitaja, kirkkoväärti, kirkonisäntä

kirkon inventaario, inventaarioluettelo, omaisuusluettelo

kirkonisännöitsijä

kirkonisännöitsijä, kirkkoväärti

kirkonisännöitsijä (ortodoksinen kirkko)

kirkonisänta, kirkonisännöitsijä

kirkon ja luostarin hyväntekijä

kirkon jousivero*

kirkon kanonisen oikeuden kokoelma

kirkon kantatila, kirkon emätila

kirkon kantatila, papin virkatalo, kirkontila

kirkonkassa, kirkonrahasto

Kirkon keskusrahasto

kirkonkirja

kirkonkirjuri

kirkonkirous

kirkonkirous, panna

kirkonkirstu*

kirkonkokous

kirkonkoulu, lukkarinkoulu

kirkonkymmenykset

kirkonkymmenysmitta*

kirkonkäräjät

kirkonköyhä*

kirkon lampuoti

kirkon maa

kirkon maallikkoasiamies*

kirkonniitty

kirkon oikeus vihkiä kirkolliseen virkaan

kirkon oikuedellinen privilegio*

kirkon omaisuuden kasvu

kirkon palkkapitäjä

kirkon palkkapitäjä

kirkon palkkatila, prebendatila

kirkonpalvelija

kirkonpalvelija

kirkonpalvelija, tiakka

kirkonpalvelija, tiakka (ortodoksinen kirkko)

kirkonpanni*

kirkonpelto

kirkonpöytä*

kirkonrakennuskassa

kirkon rakennuskassa*

kirkonrakennusmaksu

kirkonrakennusvelvollisuus

kirkon rakentaminen, kirkko(rakennus)

kirkon rälssitila

kirkon taloudenhoitaja

kirkontila

kirkontilan talonpoika

kirkontilan vuokraaja, kirkontilan asukas

kirkontila, pappila

kirkontilojen lampuotivouti*

kirkontiluksen kiinteä vuokramaksu

kirkontiluksen kiintiöity vuokramaksu

kirkon tilukset

kirkontutkimus, kirkontutkinta

kirkon varat

kirkon verot ja velvollisuudet

kirkon viljavarasto

kirkon viljavarasto, kirkkomakasiini

kirkon viljavaraston vilja

kirkon virkakunta, kirkon henkilökunta

kirkon virkakunta, kirkon menosääntö

kirkon virkamiehet, kirkon palveluskunta

kirkon virkamiesten palkka*

kirkon virkatalo, puustelli

kirkon ylikonsistori

kirkotusmaksu*

kirkotusmaksu*, kirkottamismaksu*

kirugiyhdistys

kirurgian maisteri

kirurginen osasto

Kirurgiseura

kirvesluku

kirvesmanttaali*

kirvesmies, liuskamies

kirvesmies, timpuri

kirvestalonpoika

kirvesvero

kisälli

kisällien vuorojärjestys*

kisällimajatalo*

kisällimajatalon isäntä, vanhakisälli

kisällinkirja

kisällinkirja

kisällinnäyte

kisällinpassi*

kisällinvaellus

kivalteriluutanantti*

kivalterinapulainen*

kivihiilituotannon henkilökunta

kivääritehdas

kiväärivartio

klareerauspassi*, laivanselvitystodistus*

klassillinen lyseo

kliinillinen instituutti

K. m. st. k.

knaapinkaurat*, voudin hevosten ylläpitoon vero Ahvenanmaalla

knaappi

knaappiaateli, alempi aateli

koadjuuttori

kodifikaatio, lakikokoelma

kodinperustamislaina

kodinperustamislainatoimikunta

koejauhatus

koeluokka

koesahaus

kohtullinen korvaus

kohtuudenmukainen oikeus

kohtuullinen korvaus*

kohtuuton

koijavastaava*, makuusijavastaava

koiravahti

koiravero

kojeseppä*

kokardi

kokelas, aspirantti

kokematon merisotilas, alokas, jungmanni

kokenut matruusi, puosu, erittäin kokenut merisotilas

Koko Itämaan käskynhaltija

koko laajuudessaan, lyhentämättömänä

kokonaisvaltaisena, kaikkien läsnä ollessa

kokopöytätilallinen*

kokotulli, täystulli

koko tykistön tarkastaja

kokous

kokous

kokous (luostariveljeskunta), yleiskokous

kolehti

kolehtiapuraha

kolehtitukkivarat*

kolehtivarat

kollaatio

kollaatiokirje, viranluovutusasiakirja

kollega, virkatoveri

kollegiaalinen päätöksentekotapa, kollegioperiaate

kollegiaalinen virasto

kollegiaatti

kollegiasessori

kollegiasessori

kollegio

kollegioarkistonhoitaja, virastoarkistonhoitaja

kollegiokamreeri

kollegiokanslisti, virastokanslisti

kollegio, kolleginen virasto

kollegion asessori

kollegioneuvos

kollegion kanslia

kollegionotaari, virastonotaari

kollegiopresidentti

kollegiregistraattori

kollegisihteeri

kollektori, (kirkon) veronkerääjä*

kolmannen asteen pelto, kolmanne jyvitysasteen pelto*

kolmannen luokan kapteeni

kolmanneskunta

kolmanneskymmenykset, kolmannesosa kymmenyksistä

kolmannesmies*

kolmannesosa, kolmannesosat

kolmannespitäjä*

kolmannespitäjä*

kolmannespitäjä

kolmannestorppari*

kolmas

kolmas arkkitehti (Yleisten rakennusten ylihallitus)

kolmaskymmenysraha

kolmas maanmittari

kolmas majuri

kolmas provinssikonttori

kolmas suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

kolmas suomalainen keisarillinen jääkärirykmentti

kolmemarkanmies*

kolmena kappaleena

kolmenmarkanapu*

kolmikassotilas, kolmikas

komendantinkanslia

komendantti

komendantti

komendanttien virkakunta

komendantti, komentaja

komendanttikunta, provinssi, vojvodikunta

komendanttitoimisto, komendanttivirasto

komendanttivirasto (sotaministeriö)

komennus

komennuslisä*, komennusraha

komentaja

komentaja

komentajakapteeni

komentajalaiva, apulaiva*

komentoesikunta

komentolippu, komentoviiri

komento, määräys

komento-osasto

komento-osasto (puolustusministeriö)

komento-osasto (pääesikunta)

komissaari

komissaari, asiamies

komissariaatti

komissariaatti, ylikomissariaatti

komissionääri, kauppaedustaja, kaupitsija, välittäjä

komissiosihteeri

komissioskaala*

komissiovirkakunta*

komissoriaali*

komissoriaalioikeus, komissoriaalituomioistuin

komitean jäsen, komiteaan valittu henkilö

komitea, toimikunta

kommuniteetti, opiskelija-asuntola

kompetenssiristiriita, toimivaltaristiriita

komppania

komppanian adjutantti

komppaniankirjuri

komppanianpalvelija

komppanianpappi

komppanianpäällikkö

komppanian sotaharjoitukset

komppaniaupseeri

komtuuri

kondominaatti, yhteishallinto

konduktööri

konduktööri, junailija, rahastaja

koneenrakennusjaosto*

koneinsinööri

kone- ja myllymekaanikko

konekirjoituskanslia (eduskunta)

konekonttori

koneosasto (Rautatiehallitus)

konepajatoimisto

konepäällikkö*

konepäällikön apulainen*

konepäällikön apulainen*, konepäällikön assistentti*

konepäällikön toimistot*

koneteknillinen toimisto

konetoimisto

konferenssi, neuvottelu

konfirmaatio

konfirmaatio (katolinen kirkko)

konfirmaation todistaja*

konfirmaatio, ripillepääsy

konfirmantti

konfuusio

konkurssitili

konkurssituomioistuin, konkurssioikeus

Konossementilausekkeet

konossementti

konsensuaalisopimus

konsensus, yhteisymmärrys, suostumus

konseptipöytäkirja, kantapöytäkirja

konseptituomiokirja, kantatuomiokirja

konserttimestari (hovi)

konservaattori, entisöijä

konservatorio

konservoida, säilyttää

konsessionaari*

konsiili, kirkolliskokous

konsipisti*, kirjelmäinlaatija*

konsistoriaaliasia*

konsistoriaalioikeus, konsistorioikeus

konsistoriaalituomio*

konsistoriaalivala*

konsistoriaalivirka*

konsistoridekaani*

konsistorikiertokirjeiden painatusvarat

konsistorillinen kirkkoherrankunta

konsistorin esimies

konsistorin esimies

konsistorineuvos

konsistorin jäsen

konsistorin kiertokirje*

konsistorin notaari, hiippakunnan notaari

konsistorinotaarin vala, tuomiokapitulin notaarin vala

konsistorin tuomiokirja, tuomiokapitulin tuomiokirja

konsistorin valtuusto*

konsistorin valtuutettu*

konsistorin varanotaari

konsistoripedelli, tuomiokapitulin vahtimestari

konsistoripiiri

konsistoriviskaali

konsistori, väliaikainen konsistori

konstaapeli, konstaapeliupseeri

konstaapeli, konstaapeliupseeri*

konstaapelinapulainen*

konstaapeliupseerioppilas*

konstaapelivartija*, sotilasvartija*

konstitutoriaali, valtuutuskirja*

konstoriamanuenssi

konstruktiivinen rataosasto (Rautatiehallitus)

konsulaarihallinto

konsulaarisopimus, konsulisopimus

konsulaatti

konsuli

konsuliagentti, konsuliasiamies

konsuliasetus, konsulin ohjesääntö

konsulikyyti

konsulimaksu

konsulin toimilupa

konsulin valtakirja

konsulipassi

kontra-amiraali

kontradiktorinen menettely

kontrahtirovasti, lääninrovasti

kontribuutioseteli, veroseteli

Kontribuutiovaliokunta*

kontribuutioverokamari*, sotaa varten nostettuja apuveroja käsittelevä taloustoimisto

kontrollikirja, tarkastuskirja

kontrollikonttori

kontrollikortti, valvontakortti, tarkastuskortti

kontrollilaitos, kontrollivirasto

kontrollitoimisto (Rautatiehallitus)

kontrollööri , tarkastaja (tulli)

konttori

konttorihenkilökunta, viraston henkilökunta

konttorikirjuri

konttorikirjuri

konttorivaliokunta

kontumasiaalimenettely

konventikkeliplakaatti

konventiotariffi

konventti (dominikaaninen), luostari

konventti, kokous

koodeksi

kopardikomppania*, merimieskomppania*

kopiokirja, jäljennöskirja

kopiokirja, jäljennöskirja

kopiokirja, jäljennöskirja

kopiokokeolma*

kopio, puhtaaksikirjoitettu kopio

kopisti, jäljentäjä, kopioitsija

koppivankeus

korkea-arvoinen ja laajalti tunnettu

korkea-arvoinen, kunnianarvoinen, korkeasti kunnioitettu

korkea-arvoinen, kunnianarvoisa

korkeakoulu, yliopisto

Korkea Kuninkaallinen Senaatti*, Kuninkaan Korkea Senaatti*

korkeammat vihkimysasteet, korkeamman vihkimysasteen virkamiehet (katolinen kirkko)

korkeampiarvoinen

korkean esivallan luvalla, ylemmän esivallan luvalla

korkean vapaasukuinen

korkeasti kunnioitettu ja korkeasti oppinut

korkeasti oppinut

korkeasti oppinut, oppinut

korkeimman oikeuden vuosikirja

korkeimman vallan haltija

Korkein hallinto-oikeus, KHO

Korkein oikeus, KKO

korkein virkamies

korkeus (Korkeutenne, Korkeutensa)

korko

korkokanta

korkokuponki, korkolippu

korkolasku, karttuvan koron laskeminen

korn

kornetti

koroillaeläjä

koroton

korpraali

korpraalikunta*

kortteli

kortteli

korttelikonttori*

kortteliluutnantti*

korttelimestari*

korttelipoliisipäällikkö*

korvaamaton alue*

Korva-, nenä- ja kurkkuklinikka

korvausasianosasto (valtiovaraianministeriö)

korvauslautakunta

korvausmaksu vapautuksesta jalkaväensotilaan ylläpitovelvollisuudesta

korvaus*, pantti*

koskematon, muuttumaton (oikeus tai etuoikeus)

koskemattomuusprivilegio*

koskenperkausinsönöörikunta

Koskenperkausjohtokunta, Kuninkaallinen koskenperkausjohtokunta

koskirahat*, koskimaksu*

koskiregaali*

koskiäyri*

kosto-oikeus

kotietsintä

kotiin lähettäminen

Kotijoukkojen esikunnan sotavankitoimisto

kotijoukkojen rovastintoimisto

kotijoukot

kotikoulu

kotikäynti*

kotimetsä

kotiopettaja

kotipaikkakunta

kotipaikkaoikeus

kotipaikkatodistus

kotipalsta

kotipanimo*

kotisaarnaaja

kotisaarnaaja kenraalikuvernöörin luona

kotitalousinstituutti*, kotitalousoppilaitos

kotitalouskoulu, kiertävä kotitalouskoulu

kotitalouskoulu, talouskoulu

kotitaloustarkastaja

kotitarve

kotitarveaksiisi, kotitarvevero*

kotitarvemylly

kotiteolisuuskoulu

kotitilukset

kotitilus

koukku

koukkuluku

koukkuvero

kouluhallitus

koulujen henkilökunta, koululaitoksen henkilökunta

koulujen johtaja, koulutoimen johtaja

koulukomissio, kansankoulukomissio*

koulukoti

koululaisnuoriso

koululaitoksen virkamiehistön menosääntö

koulumestari

koulumestari, pitäjän koulumestari, kiertävä koulumestari

Kouluneuvos

kouluneuvosto

kouluneuvosto (1918)

koulunjohtaja, koulunjohtajatar

koulun johtokunta

koulun sinetti

kouluntarkastus

kouluntarkastus

koulun tila*

kouluparantola

koulupiiri*

koulupiiri

koulusiirtola

koulutarkastaja

koulutarkastaja, koulutoimentarkastaja

koulutarkastaja, koulutoimentarkastaja (Venäjä)

koulutoimen määrärahat

koulutoimi, koululaitos

Koulutoimikunta

koulutoimikunta, koulukomissio

Koulutuosasto (suojeluskunnat)

koulutuskomisario

koulutusosasto (puolustusministeriö)

kouluvirkailija, kouluapulainen

kreikkalainen papisto

kreikkalais-katolinen

kreikkalais-venäläinen

kreivi

kreivi

kreivikunta

kreivinkirje

krenatööri

Krenatööri-tarkk’ampujapataljoona

krepostnoikirjuri

kriminaalilaboratorio

kriminaalivanki, rikosvanki

Kristillinen Opintokeskus

Kristillisen kasvatuksen keskus

kristillisen opin opettamisen oikeus

kristinopin kuulustelu

kruunaaja

kruunajaisartikkelit, kruunajaissäädökset

kruunajaiskirje (Kalmari)*

kruunata

kruunaus, kruunajaiset

kruunausvala

kruunausvero

kruunu

kruunukirjeenkanto

kruunulle välittömästi kuuluva

kruunun ammustarvikevaraston hoitaja*

kruununaresti*

kruunun asetehdas, valtion asetehdas

kruununasiamies

kruununasiamies

kruunun dekanaatti, kruunun oikeus nimittää dekaani

kruunun ensisijainen (maan)omistusoikeus

kruunun hospitaaliasiamies*

kruununhospitaali, kruununsairaala

kruununjyvät, kruunun verovilja

kruunun kaivosvouti*

kruununkalastajan elinkeinomaksu

kruununkalastamo, kruunun kalavedet

kruunun kalavedet

kruunun kalavedet, kruunun yksityiset kalavedet

kruununkasööri

kruunun kiinteä omaisuus, kruununtila, domeeni

kruununkirje

kruununkymmenykset, kruunun kymmenysvero

kruununkyyti

kruunun käskynhaltija

kruununleipomon esimies

kruununleipuri*

kruununluotsi

kruununmaa

kruunun maanviljelysalue

kruununmakasiini

kruununmakasiini, kruunun viljavarasto

kruununmaksu*

kruununmetsä

kruununmetsästäjä

kruununmetsästäjä*, kruunun metsämies*

kruunun muonavarasto*

kruununmylläri*

kruununmylläri*

kruununnimismies, nimismies

kruunun oikeudet

kruununoikeus

kruununoikeus, hallitsijan erityisoikeus, kuninkaallinen erityisoikeus

kruununoikeus, regaalioikeus, hallitsijan erityisoikeus

kruununoja

kruununojitus

kruunun omaksi jäänyt

kruunun osuus

kruunun palkkatila, kruununprebenda

kruunun palvelija

kruununpalvelija, kruunun virkamies

kruununpalvelijat

kruununpalvelijat, kruunun alemmat virkamiehet

kruununperimysjärjestys, kruununperimyslaki

kruununperimys, vallanperimys

kruununperintö

kruunun perintöoikeus*

kruununpolttimo

kruununposti

kruunun postimonopoli, postiregaali

kruunun postipysäkki, kruunun postipaikka

kruunun postitalo

kruunun postitila*

kruununprinsessa

kruununprinssi

kruununprinssi, kruununperijä

kruununpuisto

kruununpuku*

kruununrättäri

kruununsaari

kruununsaatavat, kruunulle maksamattomat verot

kruununseuraamusta käsittelevä valiokunta

kruunun säteriratsutila

kruunun säteritila

kruununtaksvärkki, kruununpäivätyö

kruununtalo

kruununtarkastaja*

kruununtila

kruununtila

kruununtila, kruunutalo

kruununtilallinen

kruununtilallinen, kruunun talonpoika

kruununtorppa

kruununtorppa Karjalassa

kruunun tulot

kruununtyö*

kruunun ulkopalsta

kruunun uudistila

kruununvankila

kruununvelka

kruununvelka*

kruununvero

kruununvero

kruununverohinta, kruununarvo

kruununverotila

kruunun verovilja, kruunun verojyvät

kruunun viinanpolttimoiden tarkastaja

kruunun voitto

kruununvouti

kruununvuokrantarkastaja*

kruununvänrikki*

kruunun yhteismaa

kruunun yhteismaan uudisviljelijä

kruunun yksinoikeus järviin, järviregaali

kruunun yksinoikeus periä tullia, tulliregaali

kruunun yksittäiset vapautetut kalavedet*

kruunun yleiset kalavedet, kruunun yhteiset kalavedet

kruunun ylioikeus, kruunun etuoikeus

kruunuperimys, vallanperimys

”kruunurikoksesta” saadut varat

kruunurustholli

kruunuvaa'an kirjuri*

kruunu, valtio, valtiovalta

kruunuvankila

kruunuverollinen tila, kruununverollinen maa

kudontakoulu

kuhilaiden laskija

kuhilaslaskenta*

kuitti

kuitti kahtena kappaleena

kuittikirja

kuittikirje

kuitti, vastaanottotodistus

kukkuramitta

kuljetus, kuljetusvelvollisuus

kuljetusmaksu

kuljetusmaksu

kuljetusrahat*

kuljetusrasitus

kuljetustoimisto

kuljetusvapaus

kuljetusvelvollisuus

kuljetusvelvollisuus

kuljetusvelvollisuus kruunulle, kruununkyyti

kuljetusvelvollisuus (verotuotteet)

Kuljetusvälineosasto

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö

kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunta

kulkulaitostoimituskunta

kulkusaari

kulkusuunnitelma (rautatiet)

Kulkutautirahasto

kulkutautisairaala

kulkuvenemaksu*, vesiliikennemaksu*

kulta-, hopea- ja tinatavaran tarkastuslaitoksen esimies

kulta-, hopea- ja tinatavaran tarkastuslaitos*

kultakanta, kultarahakanta

kulukorvaus, kulumiskorvaus*

kulumakirjuri*

kulut, kustannukset

kulutusaksiisi*, kerskakulutusmaksu*

kulutusvero

kummi

Kumoaminen

kumoaminen, derogaatio

kumota, mitätöidä, julistaa päättyneeksi

kuningas

kuningas

Kuningas Kristofferin maanlaki

kuningaskunta

kuningatar

kuningatar Hedvig Eleonooran eläkelääni

Kuningattaren henkivartiorykmentti

kuninkaallinen aarrekamari

kuninkaallinen asiamies, kuninkaan asiamies

Kuninkaallinen hopeakamari*, Hopeakamari*

kuninkaallinen hovikunta, kuninkaallisen hovin virkakunta*

Kuninkaallinen hovisoittokunta

Kuninkaallinen kanslia*

kuninkaallinen kanslian kirjanpainaja

kuninkaallinen kaupunginkirjuri

Kuninkaallinen Kirjasto

kuninkaallinen kirjastonhoitaja

kuninkaallinen komissionääri

Kuninkaallinen linnavirkakunta*, Kuninkaallinen linnojenrakennusvirasto*

Kuninkaallinen Majesteetti

Kuninkaallinen Majesteetti

Kuninkaallinen Majesteetti

Kuninkaallinen mallikamari

Kuninkaallinen Miekkaritarikunta

kuninkaallinen neuvos

kuninkaallinen pitopalvelija*

Kuninkaallinen Pohjantähden ritarikunta

kuninkaallinen pormestari*

Kuninkaallinen rahakabinetti

Kuninkaallinen rahapaja

kuninkaallinen rahatoimi*, valtion finanssilaitos

Kuninkaallinen Serafiimiritarikunta

Kuninkaallinen sotatieteen akatemia

kuninkaallinen säädös, kuninkaallinen määräys

Kuninkaallinen talousesinekamari

Kuninkaallinen Tiede-, Historia ja Antikviteettiakatemia*

Kuninkaallinen Tiedeseura

Kuninkaallinen vaatekamari*

Kuninkaallinen vakauslaitos

kuninkaallinen valmisteluelin*

kuninkaallinen viljajohtokunta*

Kuninkaallisen kanslian postilähetti

Kuninkaallisen Majesteetin edustaja

Kuninkaallisen Majesteetin hoviorkesteri ja teatterit

Kuninkaallisen Majesteetin kanslia

Kuninkaallisen Majesteetin karttakokoelma

Kuninkaallisen Majesteetin lausunto*

Kuninkaallisen Majesteetin posti*, kruununposti*

Kuninkaallisen Majesteetin ritarikunnan komentaja

Kuninkaallisen majesteetin ritarikunta

Kuninkaallisen oopperan henkilökunta, Kuninkaallisen oopperan menosääntö

Kuninkaallisen rahakabinetin hoitaja, raha- ja mitalikokoelman hoitaja*

Kuninkaallisen talousesinekamarin kirjuri

Kuninkaallisen talousesinekamarin räätäli

Kuninkaalliset teatterit

Kuninkaallisten teatterien eläkelaitos

Kuninkaallisten teatterien johtaja*

Kuninkaallisten teatterien toinen johtaja, Kuninkaallisten teatterien varajohtaja

kuninkaan alueellinen edustaja

Kuninkaan erillisrahasto*

kuninkaan henkiajuri*

kuninkaan henkivartiosto

kuninkaan henkivartioston jäsen

kuninkaankaari

kuninkaan kalavedet

kuninkaan kamariherra

kuninkaankansleri

kuninkaankartano

kuninkaankartanolautakunta* (Ahvenanmaa)

kuninkaankartanon katselmus

kuninkaankartanonlautakunta*

kuninkaankartanon vuokraus

kuninkaan kenraaliadjutantti

kuninkaankestitys*

kuninkaankirje, kuninkaallinen kirje

kuninkaan korkeimman oikeuden ominaisuudessa käyttämä sinetti

kuninkaan korkein lautakunta

Kuninkaan korkein oikeus

Kuninkaan korkein virkamies

kuninkaankyyti

kuninkaankäräjät

kuninkaankäräjät

kuninkaan käsikassa

kuninkaan käsikassa, kuninkaan yksityiskassa

kuninkaan käskynhaltija

kuninkaanlahja, kuninkaallinen lahjoitus

kuninkaanlappalainen*

kuninkaanlatokartano

kuninkaanlautakunta

kuninkaan luottamusmies, kuninkaan luotettu mies

kuninkaan lähettiläs, kuninkaan edustaja

kuninkaan lähin mies*, kuninkaan suurinta luottamusta nauttiva mies

kuninkaanlääni*

kuninkaan maat

kuninkaanmaiden kirjanpitäjä*

kuninkaan metsästys

kuninkaan mies

Kuninkaan Museo*

kuninkaan museon maalaustenhoitaja*

kuninkaan neuvonantaja*

kuninkaan oikeudet

kuninkaan oman päätösvallan alaiset asiat

kuninkaan omat asiat*

Kuninkaan oma värvätty rykmentti

kuninkaan paikallisedustaja, kuninkaan nimismies

kuninkaan perintöä ja omaa omaisuutta

kuninkaanpitäjä

kuninkaanpuisto*

kuninkaanrauha

kuninkaan rauhanvala

kuninkaansakot*

kuninkaansinetti, kuninkaallinen sinetti

kuninkaan tahtomaat

kuninkaan tallimestari

kuninkaantuomio, kuninkaan tuomio-oikeus

kuninkaan uskottu mies, kuninkaan suurta luottamusta nauttiva mies

kuninkaan uskottu palvelija, luottamuspalvelija

kuninkaanvaali

kuninkaanvaalit

Kuninkaan vaatekamari

kuninkaan vakuutus

kuninkaanvakuutus, hallitsijanvakuutus

kuninkaanvala

kuninkaanverot*, vuosittaiset verot*

kuninkaan vouti*

kuninkaan vouti

kuninkaan vouti, linnanpäällikkö, linnavouti, nimismies, vallesmanni

kuninkaan yksityiskamari

kuninkaissakäynti

kunnallinen ammattientarkastaja

kunnallisasetus

kunnallishallitus

kunnalliskodinjohtajan tutkinto

kunnalliskoti

kunnallislautakunta

kunnallisneuvos

kunnallisneuvosmies, kunnallisraatimies

kunnallisoikeus

kunnallispormestari

kunnallispormestari

kunnallisraatimies*

kunnallissairaala

kunnallisvaalien varallisuussensus

kunnallisvaalit

kunnallisvero

kunnallisverotus

kunnallisvirkalija

kunnangeodeetti

kunnanjohtaja

kunnankamreeri

kunnanlääkäri

kunnansihteeri

kunnan työvoimapäällikkö

kunnanvaakuna

kunnanvaltuusto

Kunniakonsuli

kunniallinen ja taitava

kunniamerkkiasiain valiokunta

kunnianarvoisa

kunnianarvoisa, kunnianarvoinen

kunnianarvoisa pappissääty, kunnianarvoisat papit

Kunnianarvoisa Rehtori

kunnianarvoisin, korkea-arvoisin

kunnianarvoisin, kunnianarvoisa

kunnianeuvosto

kunnian mies

kunnianvastainen ja arvoton vetoaminen oikeustoimeen

kunnian vuoksi, kunnianosoituksena

kunniarehtori (yliopisto)

kunniarovasti

kunniarovasti

kunniasakko*

kunniatohtori

kunniatuomioistuin

Kunninkaallinen suomalainen tykistörykmentti

kunnioitettava ja oppinut

kunnioitettu ja arvostettu

kunnoitettu, suuressa arvossa pidetty

kunta

kuntakokous

kuolleena syntynyt

kuolleiden ja haudattujen kirja*

kuolleisuustaulukko

kuonankantaja*

kuoripappi*

kuoripappi*

kuorituoli

kuorivikaari*

kuormanala

kuormankuljettaja, rahtimies

kuormapassevolanssimaksu*, kuormavapautusmaksu*

kuormasto

kuormastorenki*

kuormastotoimisto (sotaministeriö)

kuormavarasto*, komppanian varasto*

kuparimitta-asetus*, kuparimittaplakaatti*

kuparirahapoletti*

kuparitaalari

kuparitulli*, kuparimaksu*

kuparivero*, vaskivero*

kuparivero*, vaskivero*

kuparivero*, vaskivero*, (kuparitulli*)

kupias

kuraattori

kuraattori, omaisuudenhoitaja, holhooja

kuraattori, valvoja

kuraattori, yliopiston kuraattori

kuriiriposti

kuriiri, viestinviejä

kurinpidosta vastaava viranomainen

kurinpitokomissio, järjestystoimikunta

kurinpitolautakunta (suojeluskunnat)

kurinpitotuomioistuin (rautatiet)

kuritushuone

kuritushuonen kirjuri

kuritushuonevanki

kursori

kuskiruotu*, armeijan kuljettajan palkkaruotu

Kustaa Vaasan hallitusneuvosto*, hallitusneuvos*

kustavilaiset perintötilat

kustodien kokous*

kutsukirje

kutsu, kokouskutsu

kutsumus

kutsunnat

kutsunnat

kutsunta-aika*

kutsunta-alue

kutsunta-asiain sihteeri

kutsuntakuulutus

kutsuntalaitoksen keskuslautakunta

kutsuntalaitos

kutsuntalautakunta

kutsuntalautakunta (1918)

kutsuntaluettelo

kutsuntaluettelo

kutsuntalääkäri

kutsuntamiehistö

kutsuntapiiri

kutsuntapiiri

kutsuntatoimisto

kutsuntatoimisto

kutsuntatoimisto

kuudennesmaksu*

kuudennusmies

kuudennusmies

kuudennusmies

kuukauden muona

kuukauden tulo- ja menoarvio

kuukausipalkka (asevelvollinen)

kuuliaisuus

kuulustelija*

kuulustelija, kuulustelunjohtaja

kuulustelija, tentaattori

kuulusteltava, tutkittava

kuulustelu

kuulustelun valvoja, järjestysvastaava

kuuluttaa

kuuluttaa, julistaa

kuulutus

kuulutus- ja vihkimiskirja*

kuulutus, julistus

kuulutuskirja, kuulutustodistus

kuulutusmaksu, kuulutusrahat*

kuulutusosio, tiedotusosio

kuumesairaala

kuuromykkäinkoulu

kuusimiehinen kaupunginraati

kuvenementin rahastonhoitajan toimisto

kuvernementin aatelismarsalkka, ritarihuoneen esimies

kuvernementinarkkitehti

kuvernementin asiamies

kuvernementinkamreeri*

kuvernementinkanslia, kuvernementin hallitus

kuvernementin kirurgi

kuvernementinkomppania, (kuvernementinkaupungin) poliisikommenuskunta

Kuvernementinkonttori*

kuvernementin koulujen johtaja

kuvernementin kymnaasi, kuvernementtikoulu

kuvernementin lääkintöhallituksen inspehtori

kuvernementin lääkintöhallitus

kuvernementinlääkäri

kuvernementin maanmittari

kuvernementinmaistraatti

kuvernementinmakasiini

kuvernementin postikonttori

Kuvernementin postimestari

kuvernementinprokuraattori

kuvernementin rahastonhoitaja

kuvernementin rahastonhoitaja, rahastonhoitaja

kuvernementinsihteeri

kuvernementinsihteeri

kuvernementin synnytyslääkäri

kuvernementti

kuvernementtihallitus

kuvernementtikaupunki, kuvernementinkaupunki

kuvernementtineuvos

kuvernööri

kuvernööri

kuvernööri

kuvernööri, kuninkaallisen perheen yliopettaja

kuvernööri, maaherra

kuvernööri, vuorikollegion johtaja

kvestori

kylmäsavutila*

kylmät päivät

kylvettäjän tutkinto

kylvettäjäohjesääntö

kylvömitta

kylvörahasto, siemenrahasto

kylvötynnyrinala, tynnyrinala, tynnyrin kylvön ala

kylä

kyläjärjestys

kyläjärjestysmalli

kyläkokous

kyläkokous

kyläkoulu

kyläkunta

kylänkapula

kylänkierros

kylänmetsä

kylännimismies*

kylänraja

kylänvanhin

kylänvanhin

kylänvanhin

kylän yhteismaa, kylänmaa

kyläosasto (suojeluskunta)

kyläosuus

kylätie

kylävouti

kymmenen käskyä

kymmenes

kymmenesosavero

kymmenkunta, kymmenys, ruotu

kymmenniekka, kymmenikkä, kymniekka

kymmenniekka, kymmenikkä, kymniekka, ruotumestari

kymmenykset

kymmenykset, kirkonkymmenykset, kymmenysvero

kymmenysaitta

kymmenysaittamaksu*, tihuntiaittamaksu*

kymmenysjyvät, viljakymmenykset

kymmenyslaskenta

kymmenysluettelo

kymmenyssopimus*

kymmenysten asettaminen, kymmenysten määrääminen

kymmenystenkerääjät*

kymmenysten lasku*

kymmenysten saaja

kymnaasien henkilökunta, lukioiden henkilökunta

kymnaasi, kimnaasi, kuvernementtikoulu

kymnaasin johtaja

kymnaasin opettaja*

kymnaasin tarkastaja

kymnaasin tarkastaja, lukion tarkastaja

kymnaasitila

kypsiraha

kyrassieeri, haarniskoitu ratsumies

kyrassieerivartiomiehistö*

kysymyspäivä

kyydintarjoaja*

kyyditysvero*

kyynärä- ja tankoluku

kyytiasema (isoviha)

kyytihevosvelvollisuus*

kyytikirja*

kyytilahko

kyytilaitos

kyytimies, kyyditsijä, kuski

kyytinimismies, kyytirättäri, kyydinjärjestäjä

kyytipalkkio

kyytiporvari*

kyytirasitus, kyyditysvelvollisuus

kyytirenki*, kyytiapuri*

kyytirättäri, rättäri, kyydinjärjestejä*

kyytitilaus*, kyytiseteli*

kyytitilaus, kyytitilauslappu

kyytivelvollinen, kyyditysvelvollinen

kyytivero

käbbe

kädenlyönti, kädenpuristus

kämneri

kämneri, kaupungin veronkantaja

kämnerinkamari*

kämnerinkirstu*

kämnerinoikeuden puheenjohtaja

kämnerioikeus

kärkipartio

käräjäkapakalat*

käräjäkapat

käräjäkestitys, käräjäkapat, käräjäjyvät

käräjäkestitysrahat, käräjäkapat

käräjäkirjuri

käräjäkunnan vankila

käräjäkunta

käräjäpaikka

käräjäsaarna

käräjät

käräjät

käräjätalo

käräjätalokapat

käräjätalonrakentamiskapat*

käräjätalon rakentamismaksu

käräjätalon rakentamisvelvollisuus

käräjätalonvuokra

käräjätalovuokrankorvaus

käräjätodistaja

käräjävapautusmaksu*

käräjävero*, käräjämaksu*

käsikassan hoitaja

käsikirje

käsikirjoitus

käsi kynässä kiinni*

käsiraha

käsiteollisuuden tarkastaja

käsiteollisuuskoulu

käsiteollisuuslaitoksen johtaja, manufakturisti

käsiteollisuustyöläinen, manufaktuurityöläinen

käsittelyperiaate

käsityöammattien tarkastaja*

käsityöläinen

käsityöläinen

käsityöläinen, ammatinharjoittaja

käsityöläiskirje, lupa harjoittaa käsityöammattia

käsityöläiskoulu

käsityöläismestari

käsityöläisvero

käsityöläisveroluettelo

käskyhaltijakunta

käskykirje

käsky, määrys

käskynhaltija

käskynhaltija

käskynhaltija

käskynhaltija

käskynhaltija

käskynhaltijakunnan hallitus

käskypäiväkirja

käskystä

kätilö

kätilö

kätilö, lapsenpäästäjä

kätilönkirja, kätilölupakirja*

kätilön vala, kätilövala, kätilönvala

kätilöohjesääntö

kävelevä toimitusmies, kävelevä virkamies

käyhäinsairaala

käypä taalari

käyttökelvoton

käyttöoikeus, nautintaoikeus

Käyttötarkoitukseltaan määritellyt varat,määrärahamenosääntö, määrärahabudjetti

käytännöllisen lääketieteen kuulustelu*

käytäntö

käytöskirja*

käännös

käärevelkakirja, päällysvelkakirja

köydenpunontaratamestari*

köyhien perintöosa

köyhyydenvala

köyhyysorjuus*

köyhäinalttari*

köyhäinapu

köyhäinasianajaja

köyhäinhoidon avustus, köyhäinhoidon avustusvarat

köyhäinhoidon johtokunta

köyhäinhoidon kokous

köyhäinhoidon kymmenykset

köyhäinhoidon piiritarkastaja

köyhäinhoidon piiritarkastaja

köyhäinhoidon varat

köyhäinhoidon viljavarasto

köyhäinhoidon ylitarkastaja

köyhäinhoidon ylitarkastaja

köyhäinhoito, köyhäinhuolto

köyhäinhoito, köyhäinhuolto

köyhäinhoitolautakunta

köyhäinhoitomaksut

köyhäinhoito-osasto (sosiaalihallitus)

köyhäinhoitopiiri, vaivaishoitopiiri

köyhäinhoitosopimus

köyhäinhoitotoimi, köyhäinhoito

köyhäinhoitotoimisto (sosiaaliministeriö)

köyhäinhoito, vaivaishoito

köyhäinhoitovelvollisuus

köyhäinhoitovero*

köyhäinhoitovero, köyhäinhoitomaksu

köyhäinhuutokauppa

köyhäinkassa

köyhäinkoulu

köyhäinluettelo*

köyhäinlääke

köyhäinraha*

köyhäintalo

köyhäintalo- ja työlaitoskolehti

köyhäintalon hoidokki

köyhäintalo, vaivaistalo

köyhäintodistus, varattomuustodistus

köyhäintohtori, köyhäinlääkäri

köyhäinvouti*

köyhäläinen, vaivainen, kerjäläinen

köyhän majoitusvelvollisuus

köyhänvapaus