Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

För att verkställa den arbetsplatsövervakning som ankom yrkesinspektionen delades landet in i yrkesinspektionsdistrikt, som motsvarade en yrkesinspektörs övervakningsområde.

Finsk beskrivning

ammattientarkastuspiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare