Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sätt att fånga vilda djur och fåglar med giller, snaror, fällor och fallgropar.

Finsk beskrivning

eläintenpyynti

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska otuksenpyynti

Synonymer

djurfångst