Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sätt att fånga vilda djur och fåglar med giller, snaror, fällor och fallgropar.

Finsk beskrivning

eläintenpyynti

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska otuksenpyynti

Synonymer

djurfångst

Se vidare