Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Måttenhet för jordeboksräntan i spannmål i Kexholms län.

Finsk beskrivning

garnitz

Maakirjaveron mittayksikkö Käkisalmen läänissä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare