Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krets av lärda vid drottning Kristinas hov som 1650–1653 sammanträdde i drottningens bibliotek. Stadgarna hade utarbetats av Descartes.

Finsk beskrivning

hoviakatemia

Hovin oppineiden piiri, joka kokoontui kuningatar Kristiinan kirjastossa 1650–1653. Piirin säännöt oli laatinut Descartes.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare