Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhus i Tavastehus grundat 1768. Det slogs 1814 ihop med Kurhuset för veneriska sjukdomar och bytte namn till Lasarett och kurhuset i Tavastehus. Det hette 1850–1858 Tavastehus länslasarett, varefter alla länslasarett blev länssjukhus.

Finsk beskrivning

Hämeenlinnan lääninsairaala, Hämeenlinnan lääninilasaretti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal

1768–1814
1850–1858

Se vidare